Center Court Kerkrade Een stedelijk platform voor gezonde dynamiek
Status

Prijsvraag

Ontwerp

2016

Locatie

Kerkrade

Opgave

Gebiedsontwikkeling

Thema

Flexibiliteit

Opdrachtgever

IBA Parkstad

Gemeente Kerkrade

Heton en Wyckerveste BV

Toen het ziekenhuis van Kerkrade grotendeels verhuisde naar Heerlen, kwamen het gebouw en zijn directe omgeving vrij voor herontwikkeling. Het gebied wordt getransformeerd tot een Center Court, een campus voor sport en beweging, onderzoek en onderwijs, welzijn en gezondheidszorg. Buro Lubbers stelde daartoe een stedenbouwkundig plan op voor inpassing van bestaande (kantoor)gebouwen, nieuwbouw en buitenruimten voor sport, verblijf, parkeren en een park. Gezondheid is het kernthema van het plan. Duurzame en innovatieve oplossingen bevorderen zowel de fysieke als de mentale gezondheid van mensen én gebouwen. De ruimtelijke structuur bestaat uit het samenspel van een ‘hard’, functioneel plein met bebouwing (het plateau) en een ‘zacht’, groen en glooiend park (de helling). Compacte nieuwbouw voor het zwembad, een sporthal en kantoren geeft de oorspronkelijke gesloten wand aan de doorgaande route een aantrekkelijke, uitnodigende uitstraling. Het zwembad wordt de etalage van het Center Court. Hier, waar je de mensen langs ziet zwemmen, draait het om gezondheid en bewegen.

 

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad Center Court Kerkrade