Venetië aan de Roer Roermond Ontwikkelingsstrategie geeft Roermond weer een gezicht aan het water


Status

Prijsvraag

Ontwerp

2016

Locatie

Roermond

Type

Park

Kade

Wonen

Recreatie

Opgave

Gebiedsontwikkeling

Opdrachtgever

Stadslab Roermond

Prijzen

Eervolle vermelding prijsvraag Roermond aan de Steigers

Hoeve De Waterkant wordt bedreigd door water, natuur en een bedrijventerrein. Meer dan de helft van de gronden van de hoeve staat onder druk en kan niet optimaal worden gebruikt. Een rendabele bedrijfsvoering van het melkveebedrijf is in gevaar. Dat kan anders.

Hoeve De Waterkant bevindt zich op een knooppunt van water, natuur, bedrijvigheid en recreatie. Deze ligging is niet alleen een bedreiging, maar juist ook een unieke kans. De hoeve heeft de potentie uit te groeien tot de schakel en de aanjager van een gezond productief landschap in Herk-de-Stad. In onze visie transformeert De Waterkant geleidelijk zijn klassieke landbouwmodel naar een nieuw verdienmodel met als hoofdactiviteit groenblauwe diensten: water zuiveren, bergen en leveren plus de productie van riet voor biogaswinning.

Onze visie krijgt vorm als een strategische watermachine. De machine creëert alternatieve en rendabele inkomsten voor de hoeve, ze draagt bij aan landschappelijke integratie, ze bevordert natuurherstel en –verbindingen en ze  stimuleert extensieve recreatie. Meer dan een einddoel is deze watermachine een strategie, die op zijn beurt tal van ontwikkelingen in gang zet en positieve neveneffecten sorteert voor de hoeve en zijn omgeving.

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad Venetië aan de Roer