Stadsbiotoop, Den Haag Natuur inspireert tot nieuwe vorm van stedelijkheid


Status

Prijsvraag

Jaar

2017

Locatie

Den Haag

Opgave

Gebiedsontwikkeling

Opdrachtgever

Architectuur Lokaal

Prijzen

Winnaar prijsvraag (één van vier)

In samenwerking met

De Stadsbiotoop presenteert een nieuwe vorm van stedelijkheid. Hier gedraagt het landschap zich als stad en de stad als landschap. Zo is het landschap stedelijk intensief geprogrammeerd. Een watermachine zuivert het grijze water en zorgt voor variatie in flora en fauna. Er zijn woongebouwen en multifunctionele verzamelgebouwen. Bewoners kweken er hun eigen voedsel. Overal zijn plekken om te werken, spelen en sporten. Het landschap is opgebouwd uit rabatten die door hoogteverschillen een natuurlijke zonering creëren van openbaar, semi-publiek en privaat gebruik. Hoe dichter bij de gebouwen, hoe hoger de ligging en hoe privater het gebruik. De architectuur voegt zich naadloos in dit rabattenpark. De gebouwen hebben stedelijke volumes, programma’s en trekken een diversiteit van bewoners aan. Tegelijkertijd verbinden hun groene gevels de woningen met de natuur. Elke bewoner heeft een buitenruimte waar de gemiddelde stedeling alleen maar van kan dromen. Kortom, de symbiose van stad en land brengt ogenschijnlijk tegengestelde functies – wonen, ecologie, waterbeheer, recreatie – samen in de Stadsbiotoop

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad Stadsbiotoop

Vergelijkbare Projecten