Park van Buijsen Pijnacker-Nootdorp Een bijzonder groene en waterrijke uitbreiding


Status

Ontwerp

Ontwerp

2017

Locatie

Pijnacker-Nootdorp

Type

Wonen

Opgave

Stedenbouwkundig plan

Inrichtingsplan

Beeldkwaliteitsplan

Technisch ontwerp

Beplantingsplan

Thema

Natuurinclusiviteit

Klimaatadaptatie

Biodiversiteit

Park van Buijsen is één van de laatste deelgebieden van Pijnacker-Zuid, een omvangrijke vinex-locatie in Pijnacker-Nootdorp. De ligging aan de Plas van Buijsen biedt uitgekiende kansen hier een aantrekkelijke en duurzame uitbreidingswijk te realiseren afgestemd op de wensen van de woonconsument. Buro Lubbers ontwierp het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan en het inrichtingsplan voor een uniek groen en waterrijk woonmilieu. De sfeer van de plas wordt de wijk ingetrokken door groene en waterrijke wiggen. Hierdoor ontstaan drie buurten: Eilanden in de plas, Scheggen aan wadi’s en watergangen, en het Lint aan een watergang. Alle buurten zijn optimaal georiënteerd op het landschap. Uitzicht, autoluwe routes, informele paden, gebiedseigen vegetatie, groene parkeeroplossingen, waterberging, aanleidingen voor sport en spel, natuurlijke kleuren en materialen zorgen ervoor dat de bewoners volop kunnen genieten van al het water en het groen in het Park van Buijsen. Een uitbreidingswijk met bijzondere kwaliteiten. 

Details

Galerij

Publicaties

Projectblad Park van Buijsen