KanaalparkDe HeerlijckheidBudschop Een park voor jong en oud, bewoner en passant
Status

Gerealiseerd

Ontwerp

2018

Locatie

Budschop Nederland

Type

Park

Recreatie

Opgave

Inrichtingsplan

Technisch ontwerp

Beplantingsplan

Thema

Natuurinclusiviteit

Klimaatadeptatie

Biodiversiteit

Participatie

Sociale Cohesie

Educatie

Cultuurhistorie

Flexibiliteit

Opdrachtgever

Nederweert krijgt een kanaalpark. De aanleg van een nieuwe randweg biedt de kans om de zone langs de Zuid-Willemsvaart te transformeren tot een veelzijdig park voor bewoners, recreatie en natuur. Buro Lubbers stelt een inrichtingsplan op in nauw overleg met belanghebbenden.  

De Heerlijckheid wordt een park voor iedereen. Daarom wordt het park stevig verankerd in het dorp met groene straten die eindigen bij uitzichtpunten of markante punten aan het kanaal. De drie deelparken – een havenpark, dorpspark en buurtpark – vormen een eenheid door een overkoepelende huisstijl van bijzondere bomen, robuuste hagen en inrichtingselementen van hout. Het park is sterk gericht op beleving. Zo varieert de beplanting per seizoen in geur-, kleur- en bloeiwijze. Ook het water is op verschillende manieren beleefbaar met tribunes, nesten en steigers.  

Het schetsontwerp is enthousiast ontvangen door de bewoners. De verblijfsplekken en routes langs het water, de natuurlijke beplanting en de diverse sport- en spelgelegenheden worden zeer gewaardeerd. Naar verwachting start de uitvoering begin 2018. 

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad Kanaalpark De Heerlijckheid