GGzE Grote Beek Eindhoven Veilige omgeving verbonden met de maatschappij
Status

Gerealiseerd

Jaar

2018

Locatie

Eindhoven

Type

Zorglandschap

Recreatiegebied

Park

Opgave

Gebiedsontwikkeling

Thema

Klimaatadaptatie

Natuurinclusiviteit

Biodiversiteit

Waterberging

Opdrachtgever 

Een van de kernwaarden voor toekomstige ontwikkelingen op zorglandgoed De Grote Beek is gelegen in het creëren van een gezonde en helende omgeving voor cliënt, medewerker en bezoeker. Het moet een veilige omgeving zijn voor de cliënten van de GGzE, maar ook een omgeving die verbonden is met de maatschappij zodat cliënten kunnen integreren in de maatschappij. Er is een plan opgesteld om meer openheid en verbinding met de samenleving te creëren en meer structuur aan te brengen op het landgoed met heldere routes en plekken, zodat je weet waar je bent. 

Meer structuur wordt onder andere aangebracht door de oorspronkelijke kwaliteiten van het landschap zichtbaarder te maken. In het oorspronkelijke landschap was een heldere driedeling te zien: een heidegebied in het noorden, een centraal gelegen parkbos en een rabattenbos in het zuiden. Die heldere driedeling is vertroebeld geraakt in de loop der jaren en wordt nu weer zichtbaar gemaakt op het landgoed. Het landgoed is niet alleen voor de gebruikers, maar ook voor de stad Eindhoven van belang omdat het een groot onderdeel uitmaakt van Stadsbos De Wielewaal, een van de drie groene wiggen van Eindhoven: de grote groene gebieden die de stad met het buitengebied verbinden. Door het landgoed meer klimaatadaptief, biodivers, natuurinclusief, duurzaam en recreatief bereikbaar te maken heeft dat een positieve invloed op de stad en wordt de stad ook een aantrekkelijkere en toekomstbestendige plek. Landgoed de Grote Beek is onderdeel van het Stadsbos, waar de Wielewaal, het Philips de Jongpark en de Herdgang ook onderdeel van zijn.

Er is door BURO LUBBERS en Tarra Architectuur en Stedenbouw een masterplan opgesteld met beeldkwaliteitsaspecten. Dat plan is de kapstok waarmee toekomstige plannen vormgegeven kunnen gaan worden in de komende jaren. Het plan duidt de lagen groenstructuur, infrastructuur, waterstructuur, bebouwing en meubilair. De lagen vormen samen een integraal verhaal binnen de drie landschappen van het terrein. Zo worden in het parkbos nieuwe waterpartijen vormgegeven als bijbehorende bosvijvers. In het noorden wordt de parkeerplaats in de toekomst beplant met beplanting behorende bij het oorspronkelijke heidegebied en in het zuiden worden nieuwe gebouwen gekoppeld aan de strokenstructuur van het rabattenbos. 

Ook het beheer wordt afgestemd op de plek. Zo wordt in het nieuwe beekdal een extensief maaibeheer toegepast waardoor beplanting de kans krijgt om zich te ontwikkelen en voedsel en schuilgelegenheid te bieden aan insecten. Het plan draagt dus ook bij aan het vergroten van de biodiversiteit en duurzaamheid. Ook in het gebruik van materialen speelt duurzaamheid een rol. Op het terrein van de Grote Beek is namelijk lokaal materiaal voorhanden in de vorm van productiebossen. Hier worden onder andere meubels, bruggen en follies mee gebouwd.

Fotografie: James van Leuven

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad Burgemeester Van Grunsvenplein