Van Besouw Goirle Wonen verweven in industrieel erfgoed
Status

Gerealiseerd

Jaar

2023

Locatie

Goirle

Type

Wonen

Erfgoed

Opgave

Inrichtingsplan

Beplantingsplan

Stedenbouwkundig plan

Thema

Biodiversiteit

Klimaatadaptatie

Natuurinclusiviteit

Opdrachtgever 

Samen met Bedaux de Brouwer Architecten ontwierpen wij het project Van Besouw in Goirle.

Deze plek is door zijn textielindustrie in het verleden van grote invloed geweest op de ontwikkeling van Goirle. De fabrieken zijn nu weg, maar de plek speelt nog een betekenisvolle rol voor het dorp: als klimaatadaptief woongebied met volop ruimte voor de natuur, de mens, het industrieel verleden en het water. De beken de Oude en Nieuwe Leij creëerden in het verleden voorwaarden voor de florerende textielindustrie, nu creëren ze voorwaarden voor ecologie, recreatie en een duurzaam watersysteem.

In het ontwerp is een zichtbaar watersysteem sturend geweest. Vanaf de plek waar de regendruppel valt tot het moment dat deze overloopt in de Leij is het water te volgen. Onderweg zijn er rijkbloeiende laagtes waar het water kan infiltreren, zijn er speelaanleidingen die verschillende kansen bieden bij droge en natte periodes, is de vegetatie aangepast op deze verschillende biotopen en is er meer ruimte gecreëerd voor de Nieuwe Leij met flauwe natuurvriendelijke oevers. Centraal in de wijk ligt het Fabrieksplein waar het industriële karakter zichtbaar is door o.a. de inpassing van fabrieksgebouwen en relicten in de openbare ruimte zoals de schoorsteen en bestaande funderingen. De stoere inrichting is een verwijzing naar het verleden. Daarnaast functioneert het fabrieksplein als een watermachine waar extra bergingscapaciteit is gerealiseerd voor extreem natte periodes wanneer de Nieuwe Leij buiten haar oevers treed.

Het landschap, de cultuurhistorie en de architectuur vormen samen een betekenisvolle wijk waar het fijn wonen is. Dat werd tijdens het bezoek ook nog eens beaamd door de bewoners die we spraken. En dat vinden we een fijn compliment om te krijgen!

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad Burgemeester Van Grunsvenplein