Huize Padua Boekel Transformatie van instellingsterrein tot levendig landgoed

Jaar

2021

Status

Onderzoek/Ontwerp

Locatie

Huize Padua, Boekel

Type

Landgoed

Erfgoed

Zorglandschap

Opdracht

Gebiedsontwikkeling

Stedenbouwkundig Plan

Beeldkwaliteitsplan

Thema

Sociale Cohesie

Cultuurhistorie

Opdrachtgever 

In samenwerking met

GGZ Oost Brabant-locatie Huize Padua zal de komende jaren transformeren van semi-gesloten en monofunctioneel instellingsterrein tot levendig landgoed met ruimte voor wonen, werken, zorg en recreatie. Het terrein, dat al sinds 1826 in gebruik is voor het verlenen van psychiatrische zorg, wordt gekenmerkt door prachtige monumentale lanen en karakteristieke gebouwen. Een deel van de landschappelijke hoofdstructuur is in de loop der jaren echter verloren gegaan, en veel gebouwen zijn dringend aan vervanging toe. De gebiedsvisie ‘’Levendig Landgoed Huize Padua’’ beschrijft hoe de bestaande zorgfuncties duurzaam ingepast kunnen worden binnen de karakteristieken van het landgoed, en verkent de mogelijkheden voor het toevoegen van nieuw programma. De historische, landschappelijke en architectonische waarden van het terrein vormen hierbij de basis voor de plannen. Karakteristieke elementen uit verschillende tijdslagen worden hersteld of versterkt, en aangevuld met nieuwe structuren.

 
Het landgoed wordt onderverdeeld in vier deelgebieden: In de Parkzone wordt de sfeer van het bestaande park met dierenweide doorgetrokken tussen de gebouwen. De groene tussenruimtes die ontstaan zorgen voor nieuwe, informele wandelroutes en verblijfsplekken. De zone langs de Daniël de Brouwerstraat wordt ingericht als Dorpslint met onder andere een ‘dorpsplein’ en een recreatieve entree tot het landgoed. Aan de rand van het plangebied, in de Natuurzone langs de historische Landmeerse Loop, is ruimte voor natuurontwikkeling in combinatie met kleinschalige (bos)woningen. In het Buitengebied, aan de achterzijde van het landgoed, wordt ingezet op kleinschalige landbouwinitiatieven, natuurontwikkeling en woonprogramma in de vorm van tiny houses.

Details

Galerij

Publicaties

Projectblad Huize Padua