’t Zand Ontwerp van een wijk tussen bos en beek

Jaar

2005

Status

Gerealiseerd

Locatie

Son en Breugel

Type

Woonlandschap

Opgave

Inrichtingsplan

Thema

Natuurinclusiviteit

Opdrachtgever 

Gemeente Son en Breugel

In Samenwerking met

INBO Architecten

Prijzen

Welstandsprijs 1998

Nominatie voor de SI-waardering 2005

Al sinds het prille begin geeft de nieuwe woonwijk ’t Zand het gevoel in een bos te leven. De willekeur van de inheemse bomen, de greppels begroeid met ruig gras en een simpel detail als de afwezigheid van putjes in het straatbeeld, dragen in belangrijke mate bij aan deze ogenschijnlijk natuurlijke omgeving. Ogenschijnlijk, want er schuilt een weldoordacht en tegelijkertijd eenvoudig ontwerp achter deze wijk in Son en Breugel.

Toen Buro Lubbers de opdracht kreeg om op een uniek overgangsgebied van hoge, droge zandgronden en een laag, nat beekdal een wijk voor 450 woningen te ontwerpen, was snel duidelijk dat de aanwezige landschapsstructuur als uitgangspunt zou dienen. Ook duurzaamheid is vanaf het beginstadium van de planvorming voor ‘t Zand een centraal thema geweest. Zo zijn de architectuur, de waterhuishouding en de inrichting van de openbare ruimte zoveel mogelijk afgestemd op de eigenschappen van de directe omgeving. Dit vroeg om een afwijkende manier van beplanting en onderhoud. Met weinig ontwerpmiddelen is uiteindelijk een bijzondere plek gemaakt. Simpel en goedkoop.

Het unieke van het pan is de gefaseerde aanpak waardoor het eindbeeld nog niet vaststaat. Het gebied zal langzaam van karakter veranderen, waarbij steeds een nieuwe mix ontstaat van oude (agrarische) functies en nieuwe functies zoals recreatie en woningbouw. Opmerkelijk is dat bebouwing wordt ingezet als financieringsmiddel voor de natuurontwikkeling in het gebied. Een subtiel, efficiënt en innovatief plan.

Details

Galerij

Publicaties

Eco Landscape Today

2011

Groen

2005

Projectblad ‘t Zand

2000-2005

Stedelijk Interieur

2005

Vinex Atlas

2008