Smeerling Smeerling Visie landschappelijke inbedding, openbare ruimte en privéterreinen van een hoevenzwerm
Status

Onderzoek

Jaar

2000

Locatie

Smeerling

Type

Erfgoed

Wonen

Opgave

Visie

Thema

Natuurinclusiviteit

Cultuurhistorie

Opdrachtgever 

Natuurmonumenten

Smeerling is een cultuurhistorisch belangrijke nederzetting, bestaande uit een achttal boerderijen in de vorm van een hoevenzwerm. De verkaveling van de omliggende esgronden is grotendeels nog gelijk aan die uit het begin van de negentiende eeuw. Om deze hoevenzwerm en het omliggende landschap te beschermen, is Smeerling in de jaren zeventig aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Nadat de boerderijen, waaronder vijf rijksmonumenten, zijn gerestaureerd, heeft Buro Lubbers een visie ontwikkeld voor de landschappelijke inbedding van Smeerling, de openbare ruimte en de privéterreinen van de hoevenzwerm. De visie heeft met name betrekking op de ruimtelijke situatie en de ruimtelijke wensbeelden van de locatie op regionaal, lokaal en privaat niveau.

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad Smeerling