Groen Blauwe Slinger Pijnacker Gefaseerde ontwikkeling leidt tot financiële middelen en natuur
Status

Onderzoek

Jaar

2001

Locatie

Pijnacker

Type

Wonen

Recreatiegebied

Natuurgebied

Opgave

Gebiedsontwikkeling

Thema

Natuurinclusiviteit

Opdrachtgever 

Visade

Het plangebied is onderdeel van de groen-blauwe slinger die de groengebieden, De oude Leende en Het Balijbos, met elkaar verbindt. Het gebied is het meest centrale en smalste deel van deze verbindende ecologische groenzone in de Randstad en is hierdoor ook direct het meest kwetsbare deel. Toekomstige ontwikkelingen, zoals een nieuwe regionale infrastructuur, geplande woon- en industriegebieden en een verandering van waterstand, zullen een nog hogere druk op het gebied leggen.

Buro Lubbers heeft een herontwikkelingsvisie geformuleerd die het gebied zal ontwikkelen tot een kwalitatief hoogwaardig waterrijk natuur-, recreatie- en woongebied. Door een goed uitgebalanceerde verhouding van deze verschillende functies en een gefaseerde uitvoering worden direct financiële middelen vrij gemaakt voor een versnelling in de realisatie van het groen en het vergroten van het oppervlak natuurgebied. Deze nieuwe manier van ontwikkelen dient als basis voor de planvorming van de totale Groen Blauwe Slinger.

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad Groen Blauwe Slinger

Metamorfoses os landscapes near cities in Holland

Maart 2002 | Topos