concept typisch Gemert Typisch Gemert Gemert Stedenbouwkundige hoofdstructuren beeldkwaliteit geven Gemert een nieuwe impuls

Jaar

2003

Status

Ontwerp

Locatie

Gemert

Type

Wonen

Opgave

Stedenbouwkundig plan

Beeldkwaliteitsplan

Inrichtingsplan

Thema

Herstructurering

Opdrachtgever 

Gemeente Gemert-Bekel

De Zorgboom

Stichting Goed Wonen

Een aantal ontwikkelingen in Gemert vormden in 2003 de aanleiding voor de gemeente om de centrumstructuur te transformeren. Zo kocht zij het klooster Nazareth met bijbehorende tuin aan, kwamen er schoolterreinen vrij in het gebied De Stroom ten behoeve van nieuwe functies en diende het zorgcomplex Ruijschenbergh te worden vernieuwd. Om deze ontwikkelingen op elkaar af te stemmen, heeft Buro Lubbers een stedenbouwkundige hoofdstructuur opgesteld voor het gehele projectgebied. De structuur is gebaseerd op een grondige inventarisatie en beeldanalyse van typische Gemertse kenmerken aan de hand waarvan een toekomstbeeld is geschetst. Aansluitend heeft Buro Lubbers een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan opgesteld voor het gebied De Stroom alsmede een inrichtingsplan voor het oostelijk deel van dit gebied. De buitenruimte bij het zorgcomplex Ruijssenbergh heeft Buro Lubbers eveneens ingericht. Wat voor Buro Lubbers begon als een overkoepelende visie op de kern van Gemert, heeft uiteindelijk geresulteerd in inrichtingsplannen op detailniveau.

Schema typisch Gemert

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad Typisch Gemert