concept typisch Gemert Typisch Gemert Stedenbouwkundige hoofdstructuuren beeldkwaliteit geven Gemert een nieuwe impuls

Jaar

2003

Status

Ontwerp

Locatie

Gemert

Type

Woonlandschap

Opgave

Inrichtingsplan

Thema

Natuurinclusiviteit

Opdrachtgever 

Gemeente Gemert-Bekel

De Zorgboom

Stichting Goed Wonen

Een aantal ontwikkelingen in Gemert vormdenin 2003deaanleidingvoor de gemeenteom de centrumstructuur te transformeren. Zo kocht zijhet klooster Nazarethmet bijbehorende tuin aan, kwamener schoolterreinen vrij in het gebied De Stroom ten behoeve van nieuwe functies en diendehet zorgcomplex Ruijschenberghte worden vernieuwd. Om deze ontwikkelingen op elkaar af te stemmen, heeft Buro Lubbers een stedenbouwkundige hoofdstructuuropgesteld voor het gehele projectgebied. De structuur is gebaseerd op een grondige inventarisatieen beeldanalyse van typische Gemertse kenmerken aan de hand waarvan een toekomstbeeldis geschetst.Aansluitend heeft Buro Lubbers een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan opgesteld voor het gebied De Stroom alsmede een inrichtingsplan voor het oostelijk deel van dit gebied. De buitenruimte bij het zorgcomplex Ruijssenbergh heeft Buro Lubbers eveneens ingericht. Wat voor Buro Lubbers begon als een overkoepelende visie op de kern van Gemert, heeft uiteindelijk geresulteerd in inrichtingsplannen op detailniveau.

Schema typisch Gemert

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad Typisch Gemert

2003