Veenemanstraat Son & Breugel Beeldkwaliteit versterkt groene identiteit van toevalsweg Son & Breugel

Status

Gerealiseerd

Ontwerp

2005

Locatie

Son & Breugel

Type

Wonen

Opgave

Stedenbouwkundig plan

Inrichtingsplan

Beeldkwaliteitsplan

Beplantingsplan

Opdrachtgever

Gemeente Son & Breugel

De Hendrik Veenemanstraat is een belangrijke uitvalsweg in Son en Breugel. Toen deze weg werd getransformeerd tot een 30km-zone om het centrum te ontzien van verkeer, heeft Buro Lubbers een beeldkwaliteitplan opgesteld voor de weg en aangrenzende kavels. Het resultaat? Een weg die in het centrum als dorpstraat begint met bebouwing dicht aan de straatzijde, vervolgens overgaat in een laan waar de bebouwing iets van de straat wijkt en wordt gecamoufleerd door een dikke bomenrij, om te eindigen in een weg naast een bos waarin mogelijk villa’s kunnen worden gebouwd. Zo illustreert dit project dat een nieuwe functie van een weg tot nieuwe mogelijkheden leidt, zoals de bouw van villa’s op een voorheen onlogische locatie.

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad Veenemanstraat