Bedrijventerrein

Moerdijkse Hoek

Groen landschapspark voor industrie, bedrijven en recreatie


Status

Ontwerp

Jaar

2004

Locatie

Moerdijkse Hoek

Type

Bedrijventerrein

Opgave

Gebiedsontwikkeling

Opdrachtgever
In samenwerking met

Grontmij (Tegenwoordig Sweco)

Op een strategische plek tussen de twee grootste havens van Europa, op een knooppunt van spoor, water en wegen ligt Moerdijkse Hoek. Hier is een vernieuwend, duurzaam bedrijventerrein van maar liefst 600 hectare voorzien evenals 200 hectare nieuw landschap. De opgave gaat hiermee verder dan het louter vormgeven van het industrieterrein. Het is een veelomvattende opgave die van grote invloed is op de verschijningsvorm en het gebruik van het landschap.

Buro Lubbers heeft in de planvorming daarom gezocht naar een nieuwe landschappelijke identiteit voor het plangebied en zijn ruime omgeving. Welke zichtbare en onzichtbare ruimtelijke, economische en sociale structuren kunnen de basis vormen van de vernieuwde Moerdijkse Hoek? Het antwoord schuilt in de ontstaansgeschiedenis van het gebied en de verschijning van het landschap. Zij geven aanleiding om een stevige, groene contramal te ontwikkelen waarin landschap, infrastructuur, wonen en werken geïntegreerd worden. Door in te zetten op een multifunctioneel landschapspark voorziet het ruimtelijk ontwerp een evenwicht tussen de belangen van mens, economie en milieu.

 

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad Moerdijkse Hoek