Goudse Poort Gouda Groen-blauwe beeldkwaliteit voor publieke en private ruimte
Status

Ontwerp 

Jaar

2005

Locatie

Gouda

Type

Bedrijventerrein

Opgave

Beeldkwaliteitsplan

Thema

Natuurinclusiviteit

Opdrachtgever 

Gemeente Gouda

De belangenvereniging Goudse Poort en de gemeente Gouda hebben in 2003 besloten de revitalisering van bedrijventerrein Goudse Poort gezamenlijk op te pakken. Het doel is het verouderde, rommelige bedrijventerrein nieuw elan te geven zodat het zich kan meten met de top tien van bedrijventerreinen in Nederland. In dit kader heeft Buro Lubbers een beeldkwaliteitplan opgesteld voor een hoogwaardig vestigingsmilieu.

De belangrijkste pijlers van het beeldkwaliteitplan zijn de openbare ruimte en de individuele bedrijfskavels. De nieuwe beeldkwaliteit leidt tot een eenduidig en herkenbaar imago: groen en blauw. Het groene karakter van de randen van het terrein wordt ‘naar binnen’ gehaald met behulp van zichtlijnen en verbindingen. De verbindingen maken bovendien deel uit van een groter ecologisch netwerk. Het binnengebied krijgt een meer formele, groene uitstraling die aansluit op de zakelijkheid van de bedrijven. Het blauwe imago ontstaat door de al aanwezige watergangen te koppelen in één doorlopend watersysteem. Het water wordt beter beleefbaar gemaakt, onder meer door bruggetjes.

Omdat de openbare ruimte beperkt is en het bedrijventerrein vooral uit versnipperd eigendom bestaat, ondersteunt de inrichting van de individuele kavels de ruimtelijke beeldkwaliteit. Zo worden bedrijven gestimuleerd om de vormgeving van erftoegangen en kavelgrenzen op elkaar af te stemmen, het parkeren op eigen terrein te voorzien en om huisbomen te planten in aansluiting op de openbare groenstructuur. Publieke en private partijen werken zo gezamenlijk aan de beeldkwaliteit van hun Goudse Poort.

De gerevitaliseerde Goudse Poort staat echter niet op zichzelf. Het bedrijventerrein fungeert in zijn omgeving als een schakel door aanknoping op recreatieve routes. Dit medegebruik draagt bij aan de levendigheid van Goudse Poort en maakt het bovendien tot een aantrekkelijke entree van de stad. 

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectenblad Goudse Poort