Natuurwaarden versterktrond woonwijk enbedrijventerrein
Natuurzones T58-Boschkens

Jaar

2009

Status

Gerealiseerd

Locatie

Goirle-Tilburg

Type

Woonlandschap

Opgave

Inrichtingsplan

Thema

Natuurinclusiviteit

Opdrachtgever 

Gemeente Goirle

Gemeente Tilburg

Wie ter hoogte van Goirle over de A58 rijdt, kan ze niet missen: de enorme bakken met dennen tegen de achtergrond van een gevelwand. Minder opvallend, maar des te opmerkelijker is dat de boombakken midden in een natuurzone staan, een natuurzone direct langs de snelweg. De ecologische zone maakt onderdeel uit van een reeks, die achter de geluidskerende woningen schuil gaat. De zones verbinden alle losse landschappelijke vlekken, die zijn ontstaan na de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Boschkens en het bedrijventerrein T58. Het landschappelijk ontwerp van de zones zet in op het versterken van de reeds aanwezige natuurwaarden. De explosieve gele bloei van brem en de sobere winterkleur van riet dragen bij aan een uniek en karakteristiek imago van het gebied.

De belangrijkste pijlers van het beeldkwaliteitplan zijn de openbare ruimte en de individuele bedrijfskavels. De nieuwe beeldkwaliteit leidt tot een eenduidig en herkenbaar imago: groen en blauw. Het groene karakter van de randen van het terrein wordt ‘naar binnen’ gehaald met behulp van zichtlijnen en verbindingen. De verbindingen maken bovendien deel uit van een groter ecologisch netwerk. Het binnengebied krijgt een meer formele, groene uitstraling die aansluit op de zakelijkheid van de bedrijven. Het blauwe imago ontstaat door de al aanwezige watergangen te koppelen in één doorlopend watersysteem. Het water wordt beter beleefbaar gemaakt, onder meer door bruggetjes.

Omdat de openbare ruimte beperkt is en het bedrijventerrein vooral uit versnipperd eigendom bestaat, ondersteunt de inrichting van de individuele kavels de ruimtelijke beeldkwaliteit. Zo worden bedrijven gestimuleerd om de vormgeving van erftoegangen en kavelgrenzen op elkaar af te stemmen, het parkeren op eigen terrein te voorzien en om huisbomen te planten in aansluiting op de openbare groenstructuur. Publieke en private partijen werken zo gezamenlijk aan de beeldkwaliteit van hun Goudse Poort.

De gerevitaliseerde Goudse Poort staat echter niet op zichzelf. Het bedrijventerrein fungeert in zijn omgeving als een schakel door aanknoping op recreatieve routes. Dit medegebruik draagt bij aan de levendigheid van Goudse Poort en maakt het bovendien tot een aantrekkelijke entree van de stad.

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectenblad Natuurzones

2007