Vroondaal Den Haag Verleidelijk landschap creëert eenheid in villawijk
Status

Gerealiseerd

Jaar

2009

Locatie

Den Haag

Type

Wonen

Opgave

Stedenbouwkundig plan

Inrichtingsplan

Thema

Natuurinclusiviteit

Opdrachtgever 

Rabo Vastgoed

Johan Matser

In samenwerking met

Karelse & van Meer

Bosch en Slabbers

Vroondaal is voor Nederland een uniek project. Zowel de ligging nabij het strand als de planmatige ontwikkeling op grote schaal kenmerken deze villawijk in een voormalig kassengebied bij Den Haag. Het concept dat hieraan ten grondslag ligt is even eenvoudig als bijzonder: een kavelgewijze transformatie van het gebied waarbij de bewoners zelf de plek en grootte van hun kavel bepalen en onder particulier opdrachtgeverschap hun landgoed realiseren.
Buro Lubbers creëerde een krachtig en verleidelijk landschappelijk kader, dat bij het ontbreken van een uitgesproken regie over de architectuur toch een samenhang in Vroondaal garandeert. Zo zijn er duidelijke overgangen van bomen en hagen gemaakt tussen publieke en private ruimtes, en worden de verschillende woonmilieus gekenmerkt door specifieke groenstructuren. Het zorgvuldig ontworpen landschap bepaalt zo de beeldkwaliteit van het totale woongebied dat zich gefaseerd ontwikkeld.

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad Vroondaal

Vrijheid in Vroondaal

Januari 2005 | Groen