Buurtschap Zeist

Een mix van begeleid en regulier wonen in het bos


Status

Ontwerp

Ontwerp

2005

Locatie

Zeist

Type

Wonen

Opgave

Stedenbouwkundig plan

Inrichtingsplan

Beeldkwaliteitsplan

Thema

Participatie

Opdrachtgever

Seyster Veste

In samenwerking met

Inbo

Jorissen Simonetti Architecten

Pauw & Dillen Architecten

Aan de noordkant van Zeist ligt een bosgebied van ongeveer 22 hectare. Op 3,2 hectare van dit Sanatoriumterrein wordt een buurtschap ontwikkeld met 124 woningen. Behalve 107 woningen voor de reguliere woningmarkt, komen er ook 17 zogenaamde zorgwoningen. De doelstelling van de Buurtschap is om mensen met een handicap begeleid te laten wonen in een reguliere wijk, zodat zij integreren in de Zeister samenleving, dit conform landelijk beleid. De verhuizing van de zorglocatie betekent tegelijkertijd dat de oude locatie in de bossen van Den Dolder wordt terug gegeven aan de natuur, waardoor een missende schakel in de ecologisch hoogstructuur kan worden hersteld.

Buro Lubbers heeft een stedenbouwkundig plan, een beeldkwaliteitplan en een inrichtingsplan gemaakt voor de Buurtschap, die kadert binnen de gebiedsvisie van West 8 voor het gehele Sanatoriumterrein. De plannen zijn tot stand gekomen in interactieve samenwerking met omwonenden en andere belanghebbenden. Ook hadden wij samen met een met een lid van welstand en de monumentencommissie Zuid-Nederland plaats in het kwaliteitsteam dat de architeconische plannen toetste aan het beeldkwaliteitplan. Het kwaliteitsteam functioneerde als voorportaal van de welstandscommissie.

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad Buurtschap Zeist