Terrassenpark
Sittard- Geleen Een ecologisch en recreatief park te midden van twee oprukkende steden

Jaar

2001

Status

Ontwerp

Locatie

Sittard-Geleen

Type

Park

Opdracht

Visie

Gebiedsontwikkeling

Thema

Natuurinclusiviteit

Klimaatadaptatie

Opdrachtgever 

Gemeente Sittard-Geleen

Tussen de stedelijke agglomeraties van Sittard en Geleen bevindt zich een groen middengebied dat een essentiële schakel vormt in het landschapspark De Graven. De groene doorgang staat als gevolg van stedelijke uitbreidingen echter steeds meer onder druk. Reden dus voor de gemeente Sittard- Geleen om de mogelijkheden te onderzoeken voor een duurzame invulling van het gebied. Buro Lubbers stelde voor er een park te realiseren. Het doel was om het van oudsher open landschap en het geomorfologisch patroon te respecteren als ook kwaliteiten te creëren voor het aangrenzend stedelijk gebied. Het resultaat is een park dat wordt gekarakteriseerd door dicht beplante, holle randen (grubben) en een relatief laag middenveld bestaande uit plateaus. Een terrassenpark.  

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Middengebied landschapspark de Graven projectblad