Omgeving Witte Woningen

Venlo

Beeldkwaliteit en herstructurering buitenruimte revitaliseren tuinwijk in Venlo


Status

Gerealiseerd

Jaar

2009

Locatie

Venlo

Type

Wonen

Opgave

Inrichtingsplan

Thema

Herstructurering

Opdrachtgever

Woningstichting Venlo

De Witte Woningen in Venlo-Oost zijn opgezet volgens de principes van een tuinwijk. De woningen worden ontsloten door woonpaden en van elkaar gescheiden door brede stroken openbaar bosgebied. De woningen worden momenteel gerenoveerd, waarbij ook de buitenruimte wordt opgeknapt. Buro Lubbers heeft een visie opgesteld voor de bouwkundige beeldkwaliteit van de renovatie, een visie voor opwaardering van het openbaar gebied (verlichting, parkeren, openbaar groen en beheer en de overgangen van openbaar privé) en een stedenbouwkundige schets voor de nieuwbouw. Uitgangspunt voor de diverse onderdelen is het huidige boskarakter van de wijk.

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad Witte Woningen