De herontwikkeling vaneen stenige jaren 70-buurt
Zonneheuvel, Vught

Jaar

2017

Status

Ontwerp

Locatie

Vught

Type

Woonlandschap

Opdracht

Inrichtingsplan

Thema

Natuurinclusiviteit

Opdrachtgever 

Woningstichting Ons Bezit

De stedenbouwkundige opzet van de wijk Zonneheuvel in Vught stamt uit de jaren70. De wijk heeft een stenige uitstraling, er zijn veel onaangename restruimtes en de diversiteit aan beplanting en inrichtingselementen veroorzaken een rommelig beeld. Buro Lubbers formuleerde een visie om de openbare ruimte van de buurt te (her)ontwikkelen.Vriendelijk ogende prunussen en haagblokken van botanische roos zullen een heldere structuurbrengen.Een nieuwe bestrating vanhergebruikt materiaalbeoogt deroutingte verbeteren en erkers aan blinde gevels zullen als lichtbakens donkere enonveilige plekkentransformeren. Maar bovenal zalde historische locatie aan een 19eeeuwse lunet worden benadrukt.Hoe een stenige, rommelige jaren 70wijk nieuw leven kan worden ingeblazen.

 

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad Zonneheuvel

2014

Vergelijkbare Projecten