Park 27 Blaricum Het eerste echte bedrijvenpark tussen snelweg en woongebied
Status

Prijsvraag

Jaar

2006

Locatie

Blaricum

Type

Bedrijventerrein

Park

Opgave

Inrichtingsplan

Thema

Natuurinclusiviteit

Opdrachtgever 

Prijs

Eerste prijs ontwikkelingscompetitie

Tussen de A27 en het nieuwe woongebied Blaricummermeent is een bedrijventerrein voorzien. De opgave betreft het ontwerpen van een aantrekkelijk bedrijvenpark dat tegelijkertijd een meerwaarde vormt voor het woongebied, de A-locatie aan de snelweg optimaal benut en de geluidsoverlast van de snelweg zoveel mogelijk beperkt. Voor de ontwikkelingscompetitie heeft Buro Lubbers een concept geformuleerd voor een spraakmakend bedrijvenpark, met nadruk op park. De kern schuilt in de landschappelijke vormgeving van de geluidswering als een park. Met het aanleggen van een pad op de wal dat verbonden wordt met de groene daken van bedrijven, krijgt het park een belangrijke recreatieve functie. Het park langs de A27 heft de gebruiker letterlijk boven de bedrijven uit en geeft de schitterende ligging van het gebied prijs.

impressie park 27
Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad Park 27