Duits Lijntje Boxtel, Schijndel, Veghel, Uden Integrale gebiedsvisie voor historische spoorlijn
Status

Ontwerp

Jaar

2007

Locatie

Boxtel, Schijndel, Veghel, Uden

Type

Natuurgebied

Erfgoed

Opgaven

Gebiedsontwikkeling

Thema

Cultuurhistorie

Opdrachtgever 

In samenwerking met

Frans van Deursen

Goudappel Coffeng

In opdracht van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Veghel heeft Buro Lubbers onderzoek gedaan naar de reactivering van het Duits Lijntje, een in onbruik geraakte spoorlijn. Het herstel van de spoorlijn wordt beschouwd als de katalysator van tal van ontwikkelingen op het gebied van natuur, waterberging, wonen, werken en recreatie. Een voorbeeld van integrale gebiedsontwikkeling als kwaliteitsimpuls van de regio. De bodem en de ontstaansgeschiedenis van de streek hebben gezorgd voor een variatie aan landschapstypen: beekdalen, agrarisch landschap en bosgebieden. Deze grote diversiteit dient als uitgangspunt voor zowel stedelijke uitbreidingen als landschapsontwikkelingen langs het spoorlijntje. Hierdoor blijft de maat en schaal van het landschap behouden terwijl er ook ruimte is voor nieuwe eigentijdse ontwikkelingen.

Foto Duits Lijntje
Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad Duits Lijntje