Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
 

     
Er zijn meer soorten en meer exemplaren bijen

 

 


Succesvol beplantingsplan voor bedrijventerrein Zoeterwoude
11 oktober 2018

Een boeiend, bloeiend bedrijventerrein met blije bijen, dat was de missie van Buro Lubbers voor bedrijventerrein Grote Polder in Zoeterwoude. Die missie is geslaagd. Een jaar nadat de bijvriendelijke beplanting is aangelegd, is het aantal bijensoorten gestegen. De bloemenpracht is bovendien een lust voor het oog van ondernemer en passant. 

De hoofdstructuur van Grote Polder en enkele particuliere terreinen van ondernemers zijn in 2017 aangeplant met bijvriendelijke vegetatie: vaste planten in combinatie met bodembedekkers, losse heesters, vogelbosjes en bomen. Om vast te stellen welk effect deze nieuwe beplanting heeft op de bestuiversfauna, heeft EIS Kenniscentrum Insecten een monitoring uitgevoerd van de bijen en zweefvliegen in het gebied. De nulmeting vond plaats in 2016, dus voorafgaand aan de maatregelen in 2017; de herhaling vond plaats in 2018.

Uit het onderzoek blijkt dat het totale aantal bijensoorten in de Grote Polder is gestegen van 29 naar 34. De vooruitgang bijkt vooral op die plekken waar nieuwe beplanting is aangebracht. Op die locaties is zowel het aantal soorten als het aantal exemplaren toegenomen. Daar waar inrichting en beheer niet zijn veranderd, is de populatie nauwelijks veranderd. Het beplantingsplan is dus succesvol.
           
Om de bijenpopulatie jaarrond op peil te houden, worden in de toekomst meer voorjaarbloeiers toegepast op het bedrijventerrein. Ook zullen er meer planten en nestgelegenheden komen die aantrekkelijk zijn voor zweefvliegen.

Het inrichtingsplan van Buro Lubbers kadert in het project Groene Cirkels Bijenlandschap, een samenwerkingsverband tussen de Provincie Zuid-Holland, diverse gemeentes in Zuid-Holland (waaronder Zoeterwoude), bierbrouwerij Heineken en Alterra. Inmiddels heeft Buro Lubbers ook een bijvriendelijk inrichtingsplan opgesteld voor de nieuwe buurt Verde Vista Plas in Zoeterwoude. Hoe meer bijvriendelijke vegetatie op verschillende locaties, hoe beter de ecologisch verbindingen en hoe duurzamer het bijenlandschap zich kan ontwikkelen. 
ontwerp
status
locatie
opdrachtgever
gerelateerd
  2015-2016
uitvoering 2017>
Zoeterwoude
Gemeente Zoeterwoude
Bedrijventerreinen | Participatie | Duurzaamheid
 
 
Meer info over de Grote Polder >>>