Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
 

     
Lessen stedenbouw in het veld

 

 


Studenten BUAS bezoeken Strijp R, Strijp S en Celsius
11 oktober 2018

Stedenbouw is meer dan mooie plaatjes ontwerpen. Bleek de belangrijkste les voor eerstejaars studenten van de BUAS na een bezoek aan drie projecten van Buro Lubbers in Eindhoven: Strijp S, Strijp R en Celsius. Een eyeopener voor de toekomstige generatie ontwerpers.

Ze zijn nog maar net begonnen en hebben de tekentafel nog nauwelijks verlaten wanneer de studenten ontdekken dat stedenbouw naast een ruimtelijke ook een sociale en economische agenda heeft. De excursie op 9 oktober liet de studenten kennis maken met drie verschillende stedenbouwkundige projecten van Buro Lubbers. Drie projecten, drie lessen.

Les 1: placemaking en waardecreatie
Strijp S liet zien dat je als ontwerper allerlei prachtige plannen kan bedenken, maar dat die plannen  niet vanzelf slagen. Daarvoor is meer nodig, zoals kwartiermaken. De brainport-industrie had behoefte aan een hoogstedelijk (woon)milieu om het beste personeel aan te trekken en vast te houden in het provinciale Eindhoven. Imposante gebouwen waren op het oude Philips-terrein aanwezig, maar hoe creëer je er levendigheid en vooral waarde voor de toekomst? Hoe krijg je zo’n omvangrijke stadsontwikkeling aan de gang? Een dynamisch hoogstedelijk gebied realiseren op een voorheen volledig afgesloten terrein, een geheime enclave in de stad, kan niet van de ene op de andere dag. Dus richtten de ontwikkelende en ontwerpende partijen zich op placemaking. Tijdelijke ingrepen in de openbare ruimte zetten S op de kaart. Flexibele, hippe lofts in de oude fabrieksgebouwen trekken woonpioniers. Kleinschalige bedrijvigheid en culturele programma’s laten S bruisen. Zo groeit Strijp S geleidelijk uit tot Eindhovens hoogstedelijke hart.

Les 2: ontwerpen vanuit de openbare ruimte
Strijp R had geen grote industriële gebouwen toen het werd herontwikkeld tot woonwijk. Hier is een betekenisvolle plek gecreëerd door te ontwerpen vanuit de openbare ruimte. Niet de architectuur, maar cultuurhistorische patronen, groenstructuren en enkele kleinschalige industriële relicten liggen aan de grondslag van het stedenbouwkundig ontwerp. Dit heeft geleid tot een flexibel plan dat inspeelt op economische ontwikkelingen en veranderende wensen van de woonconsument. Zo biedt het bijvoorbeeld ruimte aan collectief particulier opdrachtgeverschap. Ontwerpen vanuit de openbare ruimte leidt ook tot een andere woningtypologie, constateerden de studenten. Er ontstaan andere clusteringen, buitenruimtes en een ander beeld. Het beeldkwaliteitplan, dat subtiel verwijst naar het industriële verleden van de plek, herkenden de studenten in de praktijk. Mooi mediterraan, hoorden we.

Les 3: sociaal-maatschappelijke stedenbouw
Celsius in Woensel-West onderscheidt zich van de andere twee projecten door zijn sterke sociaal-maatschappelijke insteek. Woningcorporatie Sint Trudo is bezig met een grootschalige revitalisering van de wijk waarbij sloop- en nieuwbouw wordt gecombineerd met een bevlogen sociaal programma voor de bewoners. Na het bezoek aan Strijp S en Strijp R verwachtten de studenten dat Celsius door zijn sociale woningbouw minder spectaculair zou zijn. Die verwachtingen werden al gauw bijgesteld. Het bijzondere van Celsius is dat er met redelijk standaard bouwmethoden toch een bijzonder uiterlijk is gecreëerd: hip, levendig en groen. Een aantal studenten herkende de kwaliteit, maar sommigen vonden de wijk te kleurrijk. Als Celsius één ding duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dat stedenbouw voor mensen is. Twee gasten, die al 60 jaar in Woensel-West wonen, vertelden wat de wijk voor hen betekent. Eén van hen heeft via een wijkprogramma vijf jaar geleden leren lezen en schrijven. Zulke sociaal-maatschappelijke activiteiten horen ook bij een verantwoordelijke herstructurering van een wijk. Revitalisering gaat dus niet alleen om de verbetering van huizen, om veilige straten en groene pleinen. Het gaat om de mensen die er wonen en leven. 
     
 
  meer informatie >>>
Plan Celcius
Plan Strijp R
Plan Strijp S
 
 
  Deel deze pagina