Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
 

     
De schop in de grond van Vredeoord

 

 


Van Philips kantorenpark naar woonwijk
20 september 2018

Er wordt gebouwd op Vredeoord. De voormalige locatie van het Philips hoofdkantoor in Eindhoven wordt de komende jaren omgevormd tot een zeer groene wijk in nauwe samenwerking met toekomstige bewoners. Buro Lubbers staat aan de voet van de stedenbouwkundige ontwikkelingsstrategie.

Op 19 september tekenden woningcorporatie Sint Trudo en ontwikkelaar Hazenberg Bouw een samenwerkingsovereenkomst. Vanaf het voorjaar 2019 bouwen zij samen 250 gasloze huurwoningen. Daarnaast komen er 20 individuele bouwkavels en 30 collectieve locaties waar groepen kopers hun woning kunnen ontwikkelen volgens het CPO-principe.

Terwijl de grond bouwrijp wordt gemaakt en de riolering wordt aangelegd, tekent het stratenpatroon zich langzaam af. Ook is er al een Buurtschuur, een plek waar toekomstige bewoners elkaar kunnen ontmoeten en plannen smeden voor hun wijk. Bewoners zullen een actieve rol spelen in hun wijk, bijvoorbeeld in het onderhoud van groen en de collectieve organisatie van zonne-energie. Het landschappelijk-stedenbouwkundig plan van Buro Lubbers biedt ruimte aan dergelijke particuliere invullingen. Het stevige groene raamwerk garandeert namelijk de overkoepelende kwaliteit van de buurt, nu en in de toekomst. 
ontwerp
status
locatie
opdrachtgever
website
gerelateerd
  2013-2015
in ontwikkeling
Eindhoven
Woningstichting Trudo
https://ja-vredeoord.nl/
Wonen | Participatie
 
 
Meer info over Vredeoord >>>
Artikel Brabantsdagblad 20 september 2018 >>>