Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
 

     
Bestemmingsplan goedgekeurd voor Sylva’s Bos

 

 


Nieuwe invulling van bijzondere cultuurhistorische locatie
26 september 2018

De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het bestemmingsplan dat de ontwikkeling van 26 woningen in Sylva’s Bos mogelijk maakt. Alle fracties spraken hun waardering uit voor het plan dat na vele jaren overleg en discussie nu breed gedragen wordt door buurt en politiek.

Een nieuwe invulling van het terrein van het voormalig Rijksinstituut voor Natuurbeheer is al jarenlang onderwerp van verhit debat. De kantoorlocatie is niet meer in gebruik, maar een nieuwe verstedelijkte functie riep veel weerstand op. Het terrein grenst direct aan het rijksmonument landgoed de Menthenberg en als onderdeel van Schaarsbergen hoort het bij het Nationaal  Landschap de Veluwe. Omwonenden prijzen dan ook de bosrijke kenmerken. Bovendien is de Sylvahoeve op het terrein samen met de bijbehorende tuin aangemerkt als gemeentelijk monument. Kortom, een gevoelige opgave op een bijzondere plek.

Woningbouw op deze plek vereist een bestemmingsplanwijziging. In dit kader heeft Buro Lubbers een ontwerp gemaakt voor de buitenruimte passend binnen het stedenbouwkundig plan van Mulleners en Mulleners architecten. Het bureau heeft eveneens een cultuurhistorische analyse gemaakt van de monumentale tuin.
           
De plannen benutten optimaal de bestaande kwaliteiten van de plek. Door bijvoorbeeld zo min mogelijk verharding te gebruiken, wordt het bestaande bos zoveel mogelijk ingepast. Waardevolle bomen blijven behouden langs de routes en tussen de nieuwbouw. In de randen worden bomen gecompenseerd. Centraal in de buurt ligt een ontmoetingsplek in een bijvriendelijke tuin. Gebiedseigen vegetatie bevordert naast de natuurlijke kwaliteiten ook de biodiversiteit in het gebied.

De tuin is jarenlange nauwelijks onderhouden en ernstig overwoekerd. Een terreinbezoek en archiefonderzoek onthulden kwaliteiten, die in de toekomst worden behouden. Cultuurhistorische elementen, zoals vijvers, trappen, paden en muurtjes, worden hersteld. Bestaande hoogteverschillen en beplanting van coniferen worden ingezet ter afscherming van de Sylvahoeve en het sturen van zichtlijnen. De bijzondere tuin, in ere hersteld en publiek toegankelijk, zal net als vroeger een waardevolle troef worden voor wonen in Sylva’s Bos.

De komende maanden werkt Buro Lubbers het inrichtingsplan verder uit in overleg met de gemeente. Halverwege 2019 kunnen de kantoren waarschijnlijk gesloopt worden en kan het terrein beginnen aan zijn metamorfose naar aantrekkelijke woonbuurt in het bos. 

ontwerp

opdrachtgever
jaar ontwerp

 

cultuurhistorische analyse, voorlopig inrichtingsplan
Dutch Housing Company:
2018.