given

Rieteiland Oost

Rieteiland Oost is misschien wel het meest bijzondere eiland van IJburg. Niet alleen is het met honderd kavels, een manege en een tennispark het kleinste eiland, het heeft ook de meest natuurlijke uitstraling. Gesitueerd pal aan het Diemerpark biedt het een open uitzicht op het groen en het water. Maar hoe creëer je het echte eilandgevoel op een kaal stuk opgespoten zandland?

Of een gebied nu een rijke historie heeft of het land recent is gemaakt, de aanpak van Buro Lubbers is vergelijkbaar: analyseer de specifieke landschappelijke kenmerken en vertaal deze naar een helder stedenbouwkundig kader. De schrale zandgrond en de strikte begrenzing van het eiland vormden zodoende de parameters voor de inrichting van Rieteiland Oost. Uiteindelijk zullen voornamelijk de groenblijvende dennen een krachtig draagvlak bieden voor de verscheidenheid in architectuur. In samenspel met de bebouwing zal het landschap Rieteiland Oost een eigen identiteit geven, een identiteit van een typisch eiland met rust en privacy, ruimte en vrijheid, groen en water.

Breskens Panoramaterras

In het Zeeuwse Breskens zijn twee karakteristieke uitkijkpunten verrezen: een vlonder bij de boothelling en een panoramaterras in de duinen. Inwoners en bezoekers van de kustplaats kunnen tussen de manshoge wanden van de vlonder beschut uitkijken over de haven of juist de stoere trap van het terras beklimmen om bij een overweldigend vergezicht uit te waaien.

Beide objecten zijn duidelijk familie van elkaar: ze delen de plastische toepassing van hout en een robuuste vormentaal, ze reageren op de reliëfrijke omgeving en ze zijn multifunctioneel. Bovendien visualiseren zowel de vlonder als het terras de fysieke kenmerken van de omgeving. Zo verwijst de typische zilvergrijze kleur van het hout naar de kleurschakeringen van de lucht, de zee en het land. De toegestane verwering geeft het hout een levendige uitstraling en maakt de krachten van de elementen voelbaar. Aldus trotseren de objecten het ruige landschap van water en wind, jaar in jaar uit.

Essenvelt

Markante populieren, gemengde Zeeuwse hagen, weidse vergezichten en opvallende fruitteelt. In Essenvelt is het typische Zeeuwse landschap duidelijk te ervaren. De aanwezige vegetatie hangt samen met de specifieke bodemkenmerken van klei, veen en brak grondwater. Het stedenbouwkundig plan van Buro Lubbers voor Essenvelt is daarom sterk verweven met het onderliggende landschap. Zo vormt het verschil tussen de kreekrug en de poelgronden de aanleiding voor het onderscheiden van verschillende woongebieden door middel van vegetatie en bebouwingsstructuur. Beeldkwaliteitseisen versterken vervolgens de unieke aspecten van de locatie en de verwevenheid van het plan met de omgeving. Het beoogde resultaat is een aangename wijk, een duurzaam woonmilieu met een duidelijke identiteit verbonden met de plek.

Witte Woningen

De Witte Woningen in Venlo-Oost zijn opgezet volgens de principes van een tuinwijk. De woningen worden ontsloten door woonpaden en van elkaar gescheiden door brede stroken openbaar bosgebied. De woningen worden momenteel gerenoveerd, waarbij ook de buitenruimte wordt opgeknapt. Buro Lubbers heeft een visie opgesteld voor de bouwkundige beeldkwaliteit van de renovatie, een visie voor opwaardering van het openbaar gebied (verlichting, parkeren, openbaar groen en beheer en de overgangen van openbaar privé) en een stedenbouwkundige schets voor de nieuwbouw. Uitgangspunt voor de diverse onderdelen is het huidige boskarakter van de wijk.

Buurtschap Zeist

Aan de noordkant van Zeist ligt een bosgebied van ongeveer 22 hectare. Op 3,2 hectare van dit Sanatoriumterrein wordt een buurtschap ontwikkeld met 124 woningen. Behalve 107 woningen voor de reguliere woningmarkt, komen er ook 17 zogenaamde zorgwoningen. De doelstelling van de Buurtschap is om mensen met een handicap begeleid te laten wonen in een reguliere wijk, zodat zij integreren in de Zeister samenleving, dit conform landelijk beleid. De verhuizing van de zorglocatie betekent tegelijkertijd dat de oude locatie in de bossen van Den Dolder wordt terug gegeven aan de natuur, waardoor een missende schakel in de ecologisch hoogstructuur kan worden hersteld.

Buro Lubbers heeft een stedenbouwkundig plan, een beeldkwaliteitplan en een inrichtingsplan gemaakt voor de Buurtschap, die kadert binnen de gebiedsvisie van West 8 voor het gehele Sanatoriumterrein. De plannen zijn tot stand gekomen in interactieve samenwerking met omwonenden en andere belanghebbenden. Ook hadden wij samen met een met een lid van welstand en de monumentencommissie Zuid-Nederland plaats in het kwaliteitsteam dat de architeconische plannen toetste aan het beeldkwaliteitplan. Het kwaliteitsteam functioneerde als voorportaal van de welstandscommissie.

Moerdijkse Hoek

Op een strategische plek tussen de twee grootste havens van Europa, op een knooppunt van spoor, water en wegen ligt Moerdijkse Hoek. Hier is een vernieuwend, duurzaam bedrijventerrein van maar liefst 600 hectare voorzien evenals 200 hectare nieuw landschap. De opgave gaat hiermee verder dan het louter vormgeven van het industrieterrein. Het is een veelomvattende opgave die van grote invloed is op de verschijningsvorm en het gebruik van het landschap.

Buro Lubbers heeft in de planvorming daarom gezocht naar een nieuwe landschappelijke identiteit voor het plangebied en zijn ruime omgeving. Welke zichtbare en onzichtbare ruimtelijke, economische en sociale structuren kunnen de basis vormen van de vernieuwde Moerdijkse Hoek? Het antwoord schuilt in de ontstaansgeschiedenis van het gebied en de verschijning van het landschap. Zij geven aanleiding om een stevige, groene contramal te ontwikkelen waarin landschap, infrastructuur, wonen en werken geïntegreerd worden. Door in te zetten op een multifunctioneel landschapspark voorziet het ruimtelijk ontwerp een evenwicht tussen de belangen van mens, economie en milieu.

Veenemanstraat

De Hendrik Veenemanstraat is een belangrijke uitvalsweg in Son en Breugel. Toen deze weg werd getransformeerd tot een 30km-zone om het centrum te ontzien van verkeer, heeft Buro Lubbers een beeldkwaliteitplan opgesteld voor de weg en aangrenzende kavels. Het resultaat? Een weg die in het centrum als dorpstraat begint met bebouwing dicht aan de straatzijde, vervolgens overgaat in een laan waar de bebouwing iets van de straat wijkt en wordt gecamoufleerd door een dikke bomenrij, om te eindigen in een weg naast een bos waarin mogelijk villa’s kunnen worden gebouwd. Zo illustreert dit project dat een nieuwe functie van een weg tot nieuwe mogelijkheden leidt, zoals de bouw van villa’s op een voorheen onlogische locatie.

Pop-up Store ‘Binnenstad- en Havenvisie’ Brielle geopend

Pop-up Store ‘Binnenstad- en Havenvisie’ Brielle geopend 23 juni 2020 Gisteren is in Brielle de Pop-up Store ‘Binnenstad- en Havenvisie’ feestelijk geopend door Wethouder van der Kooi. Buro Lubbers heeft in overleg met de gemeente en de klankbordgroep de afgelopen maanden een integraal plan gemaakt om de openbare ruimte in de historische vestingstad een kwaliteitsimpuls …

Pop-up Store ‘Binnenstad- en Havenvisie’ Brielle geopend Read More »

Stedenbouwkundig plan Heijde Park vastgesteld

Stedenbouwkundig plan Heijde Park vastgesteld We kunnen straks exclusief wonen in Waalre Waalre, 12 mei 2020 De gemeente Waalre heeft het stedenbouwkundig plan voor Heijde Park vastgesteld. In een eerste digitale raadsvergadering ooit heeft de gemeente zijn goedkeuring uitgesproken voor een exclusieve wijk met woningen in verschillende prijsklassen. “De raad heeft hiermee duidelijk gekozen voor …

Stedenbouwkundig plan Heijde Park vastgesteld Read More »