Architectonisch object

De Terugblik

Zie je die ranke kolommen verrijzen uit het glooiende landschap? Daar op die open plek tussen de heide is geschiedenis geschreven; Operatie Market Garden. Een ingetogen podium betoont nu respect aan de luchtlanding en brengt je terug naar dat cruciale moment. Kijk je naar boven, dan zie je al die parachutisten duizelingwekkend dichterbij komen. Leg je je oor te luister op de ligbedden, dan hoor je hun verhalen. Om stil van te worden…

In de competitie voor het landmark in Ede heeft Buro Lubbers de tweede plek veroverd.

impressie juttershuis strandpaviljoen van de toekomst

Strandpaviljoen van de toekomst

Jaarlijks spoelen er vele tonnen plastic afval aan op onze stranden. Het strandpaviljoen van de toekomst benut deze potentiële grondstof. Aangespoeld plastic van flesjes tot stukken van visnetten worden door strandbezoekers verzameld en ingeleverd bij het Juttershuis. Met behulp van een modulaire Recyclebot© van PreciousPlastic kan het verzamelde materiaal worden omgesmolten tot filament, een grondstof waarmee gevelpanelen gemaakt worden. Hoe meer plastic verzameld wordt, hoe verder het paviljoen kan groeien. Het verhaal van het strandpaviljoen van de toekomst begint dus niet met de bouw in 2030, maar start nu met het wegzetten van de plastic machines aan het strand. In een klein paviljoen wordt langzaam plastic verzameld en omgevormd tot grondstof voor het strandpaviljoen. Op locatie worden hiervan panelen gemaakt die het paviljoen van een fraaie gevel voorzien. Afhankelijk van de toekomstige functies kan de beschikbare grondstof worden ingezet voor allerlei bouwdelen. De basis van het paviljoen is een structuur van hout op een grid van 4x4m, waarbinnen ruimtes kunnen worden gemaakt met verschillende kwaliteiten. Door zowel een schil aan de binnen- en buitenkant te maken wordt gespeeld met de openheid en transparantie van de gevel. Er onstaan meer en minder beschutte ruimtes, die volledig buiten zijn, alleen een schaduw bieden of helemaal binnen zijn. De gevel kan op plekken met mooi weer open, waardoor ruimtes kunnen worden samengevoegd en activiteiten van verschillende groottes kunnen plaatsvinden. Doordat het paviljoen 3,5m is opgetild boven het strand, wordt het zicht op de zee niet geblokkeerd én ontstaat eronder een bruikbare ruimte. De grote vrije hoogte en de smalle vorm van het paviljoen zorgen ervoor dat het een prettige ruimte blijft waar in de schaduw verkoeling kan worden gezocht op een zinderende dag of waar een terras kan worden opgezet in het zand. Als het paviljoen klaar en in gebruik is, verplaatst de Recyclebot naar de volgende plek. Daar gaat het opschonen van het strand weer door en kan een volgende bijzondere plek ontstaan om van het strand en de zee te kunnen genieten.

Breskens Panoramaterras

In het Zeeuwse Breskens zijn twee karakteristieke uitkijkpunten verrezen: een vlonder bij de boothelling en een panoramaterras in de duinen. Inwoners en bezoekers van de kustplaats kunnen tussen de manshoge wanden van de vlonder beschut uitkijken over de haven of juist de stoere trap van het terras beklimmen om bij een overweldigend vergezicht uit te waaien.

Beide objecten zijn duidelijk familie van elkaar: ze delen de plastische toepassing van hout en een robuuste vormentaal, ze reageren op de reliëfrijke omgeving en ze zijn multifunctioneel. Bovendien visualiseren zowel de vlonder als het terras de fysieke kenmerken van de omgeving. Zo verwijst de typische zilvergrijze kleur van het hout naar de kleurschakeringen van de lucht, de zee en het land. De toegestane verwering geeft het hout een levendige uitstraling en maakt de krachten van de elementen voelbaar. Aldus trotseren de objecten het ruige landschap van water en wind, jaar in jaar uit.

Choorstraat

Op een zwoele zomeravond is het heerlijk toeven aan de meterslange tafel in de binnentuin. Een koeler in de tafel zorgt voor frisse wijn, door de fijne bladeren van de doodsbeenderenboomsprankelt het licht en op de achtergrond speelt het carillon van de Sint-Jan.Poëtische ingetogenheid in het hartje van ’s-Hertogenbosch.Toen de voormalige school-en kloostergebouwen getransformeerd werden tot appartementencomplex ontstond de kans omvoor de bewoners een aangename binnentuin te ontwerpen waar men elkaar kan treffen, samen dineren of gewoon rustig kan zitten mijmeren. Het decor wordt gevormd door de neo-gotische gevel van de oude kloosterkapel in combinatie met hedendaagse strakke architectuur. Buro Lubbers heeft de inrichting van de buitenruimte daarom bewust sober gehouden. Ierse hardsteen, houten meubilair en een uitgekiend verlichtingsplan geven de plek sereniteit en allure.

A2 geluidswal

In 2011 wordt de A2 tussen ’s-Hertogenbosch en Eindhoven verbreed van 2×2 naar 2×3 rijbanen. De verhoging van de capaciteit heeft tot gevolg dat nieuwe geluidswerende voorzieningen worden getroffen ter hoogte van Vught, Boxtel en Best. Rijkswaterstaat en de drie gemeenten hebben Buro Lubbers gevraagd een integraal ontwerp te maken voor een zorgvuldige landschappelijke inpassing van de schermen. Daartoe heeft het bureau per gemeente specifiek onderzoek gedaan naar de bestaande situatie en met name naar de bewonerszijde van de (nieuwe) geluidsschermen. Het uitgangspunt van de ontwerpvoorstellen is om de geluidswerende voorzieningen te vergroenen en door middel van beplanting te laten aansluiten op de directe omgeving.

Het traject doorsnijdt diverse landschappen: het landgoederenlandschap bij Vught, het beekdalenlandschap van Boxtel, het populierenlandschap en het kampenlandschap bij Best. Langs de A2 zijn diverse restruimtes ontstaan, die nu geen duidelijke functie hebben. Deze ruimtes, gelegen achter de (nieuwe) geluidsschermen, wil Buro Lubbers toevoegen aan het publiek domein en inzetten als een gebruiksvriendelijk, groen gebied in de vorm van een natuurpark of een beëindiging van een bestaand park.

Daarnaast wordt over het gehele traject ingezet op het verhogen van ecologische waarden. Met de inpassing van de geluidschermen kan een ecologisch waardevolle omgeving worden gecreëerd, bijvoorbeeld door het aanbrengen van nestgelegenheid, insectenhotels, ecologisch aantrekkelijke beplantingen en beheer.

Buro Lubbers concipieerde eerder een geluidswerend gebouw in combinatie met een natuurzone bij Boschkens, Goirle . Grenzend aan woonwijk De Balije in Leidsche Rijn realiseerde het bureau een geluidswal in combinatie met een park, het Walpark. En voor Cuijk maakte het bureau onlangs een visie voor een geluidswerende voorziening passend in en in interactie met het aanliggende landschap. Meer info over het A2-project volgt.

Delftse Hout

Buro Lubbers heeft een ontwerp gemaakt voor drie assen die de binnenstad van Delft verbinden met het natuurgebied Delftse Hout. De Delftse Hout is sinds de jaren 70 de tuin van de Delftenaren. Er is voor elk wat wils. De gemeente Delft wil de verbindingen tussen de Delftse Hout en de binnenstad verbeteren met behulp van drie assen: de natuuras, de educatieve as en de stedelijke as. Het doel is dat dezeroutes het recreatiegebied vanuit de stad zichtbaar en beleefbaar maken en vice versa –van groen naar stad en van roodnaar land. Geïnspireerd door het bestaande landschap heeft Buro Lubbers diverse objecten ontworpen voor specifieke plekken langs de routes: zitelementen, vlonders, bruggen, aanlegsteigers, nestkasten, informatieborden,…De objecten zijn door hun vormgeving, detaillering en materiaalkeuzeduidelijk familie van elkaar. Her en der langs de routes wordt voor oud en jong informatie verstrekt over de geschiedenis van het gebied, het watersysteem, de flora en fauna. Wandelaars en fietsers worden zich zo op een aangename en uitnodigende manier bewust van hun omgeving.

Engelermeer

Een kleine Biesbosch met fluisterbootjes. Een gebiedseigen arboretuminEngelse landschapsstijl. Een flexibelesculptuur met ruimte voor een multifunctioneel paviljoen. Dat zijn enkele ingrepen die het Engelermeer kunnen transformeren tot een hoogwaardig natuur-en recreatiegebiedaan de rand van ’s-Hertogenbosch. In het kader van de ideeënprijsvraag voor het Engelermeer stelde Buro Lubbers een landschappelijke visie op en een schetsontwerp voor een watersportpaviljoen. Uitgangspunt was om op een landschappelijke en architectonische manier de overgang van het water naar de achterliggendegebieden vorm te geven, waardoor het Engelermeer een centrale liggingkrijgtbinnen de Bossche buitens en een aangename recreatieplek wordt.

Kadepaviljoens

De gemeente Venlo werkt sinds enkele jaren aan een grootschalige opknapbeurt van het stedelijk weefsel dat aan de Maas grenst. Door herstructurering en nieuwbouw wordt een impuls gegeven aan de stad en krijgt Venlo een representatieve zijde aan de Maas daar waar de stad zich nu van de rivier afkeert. Eén van de onderdelen is een kade aan de centrumzijde met een jachthaven en seizoenswinkeltjes. Hier ontstaat een nieuwe ontmoetings-en verblijfplek voor Venlo.Voor deze bijzondere plek heeft Buro Lubberspaviljoens ontworpen. Het zijn multifunctionele gebouwtjes waar men versnaperingen kan kopen of naar het toilet kan gaan. Het ontwerpthema is uitklappen en uitschuiven waarmee openingen, balies, luifels, aankondigingsborden en zitplekken ontstaan in de houten constructie. Met het oog op hoogwater kunnen de ‘kadekotjes’ eenvoudig worden verplaatst. ’s Nachts ziet het paviljoen eruit alseen stapeling van fruitkisten. Overdag kan het verschillende en verrassende verschijningsvormen aannemen

Steenovens Fortmond

Aan de IJssel tussen Deventer en Zwolle hebben meer dan twintig steenovens gestaan. Vele hiervan zijn vandaag de dag onherkenbaar, maar toch zijn er nog sporen aanwezig in het landschap: kleigaten, dijkjes en relicten. Een van deze ovens, Steenovens Fortmond, heeft de potentie uit te groeien tot een belevenisvolle plek. Ons motto: beleef de ruimte en ervaar de tijd. Wij zijn getroffen door de schoonheid van Fortmond zoals die nu is. De ruige vegetatie, de talrijke vogels, de majestueuze schoorsteen, de ligging aan het water en bovenal de geheimzinnige ovens spreken tot onze verbeelding. Dit moment in de cultuurhistorie vieren we door een subtiele operatie van de plek bestaande uit onderzoeken, voorbereiden, opereren, repareren en beschermen, herstellen en activeren. Als anatomen snijden we door de artefacten en het landschap om de innerlijke gelaagdheid van Fortmond bloot te leggen. Uiteindelijk biedt het geopereerde steenoventerrein de bezoeker verschillende zintuiglijke en esthetische ervaringen van de cultuurgeschiedenis in relatie tot het landschap.

Puurarkku

Puurarkku is Fins voor houten kist, een toepasselijke naam voor een tuin die is begrensd door planken van onbehandeld larixhout waar je net overheen kunt kijken. Wie de ingang van de tuin heeft gevonden, ziet zich gesteld voor een transparant lattenscherm waarachter zich in de diepte verzonken een zeecontainer bevindt. Bezoekers van de tuin kunnen via een trapje naar de container afdalen en gaan zitten op het bankje dat er in is gemaakt. Vanuit de container is de omgeving buiten bijna niet waarneembaar, de spiegeling van twee watervlakken vormt het enige contact met de buitenwereld. In de diepte heerst stilte en zijn de groene bamboemassa en de transparantie van het hout beeldbepalend. Voor de aanplant is gekozen voor Phyllostachys aurea, vanwege de hoogte, en Phullostachys aureosulcata ‘Spectabilis’ vanwege de winterhardheid.