Bedrijventerrein

T58

Uitstraling is voor veel ondernemingen een belangrijk verkooppunt. Rust, ruimte, groen en esthetiek spelen daarin eengroterol. Precies deze ambitie lag ten grondslag aan de ontwikkeling van het hoogwaardige, kleinschalige bedrijvenpark T58 in Tilburg. T58 onderscheidt zich van bestaande bedrijfsterreinen door een zorgvuldigeinbedding van landschappelijke elementen, zoals de surfplas, het beekdal en ecologisch waardevolle beplanting. Het groene parkachtige karaktervan T58 is gebaseerd op het verkavelings-en beeldkwaliteitsplan opgesteld door Buro Lubbers.Het uitgangspunt was de aanwezige landschappelijke elementen te handhaven en versterkendoor de openbare ruimte als drager van het plan te maken. Zo is de structuur in het noordelijk deel geënt op de drie belangrijkste landschappelijke kwaliteiten van het gebied: het eikenbosje, de randbeplanting rondom hetenergiebedrijf Essent en het beekdal van de Katsbogte.T58-Zuidis daarentegeningericht met het oog op een zo efficiënt mogelijke infrastructuur en flexibele verkaveling. Inrichting van de openbare ruimte en de architectuur brengen hier samenhang en evenwicht.

T58 Read More »