Landgoed

Eikenburg

Landgoed Eikenburg, een voormalig opleidingscomplex van de Broeders van de Liefde, ligt in wat ooit een productiebos was. De bijzonder identiteit van het landgoed wordt bepaald door zijn dynamische cultuurhistorische en landschappelijke ontwikkeling. Door de eeuwen heen is het landgoed voortdurend veranderd. Ook nu, want Woningstichting Trudo gaat het landgoed herontwikkelen. In de geest van de internaatschool van de broeders alsook hun latere voorzieningen voor maatschappelijke opvang, zorg en welzijn behoudt Eikenburg zijn sociaal-maatschappelijke status. De toekomst van Eikenburg staat in het teken van zorg, onderwijs en wonen. Buro Lubbers heeft hiervoor een ruimtelijke strategie opgesteld. Belangrijke uitgangspunten zijn behoud van het groene karakter, geen vergroting van het oppervlak bebouwing, respect voor de cultuurhistorie en het bevorderen van gemeenschapszin. De ruimtelijke structuur toont drie schillen: een open plek in het midden omzoomd door een parkbos en daaromheen een bos. Juist door het realiseren van nieuwe functies en programma’s kunnen de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van Eikenburg behouden blijven en zelfs worden versterkt. Eikenburg blijft dus sociaal en groen. De eerste fase van de herontwikkeling betreft de transformatie van het rijksmonumentale hoofdgebouw tot kloosterlofts met collectieve binnentuinen.

Coudewater

Ten oosten van ‘s-Hertogenbosch ligt Coudewater, een landgoed dat al sinds de veertiende eeuw wordt gebruikt voor de geestelijke gezondheidszorg. Hier wonen zowel cliënten die een hoge mate van begeleiding nodig hebben als cliënten die volstaan met ondersteunende zorg. Als gevolg van bezuinigingsmaatregelen en veranderende concepten in de zorg heeft GGZ Oost-Brabant besloten Coudewater te herontwikkelen. Het doel is de gezondheidsinstellingen duurzaam in te passen binnen de karakteristieken van het landgoed en zijn omgeving. Om de maatschappij bovendien dichter bij de instellingen te brengen, worden ook andere, zorggerelateerde functies op het landgoed voorzien. Buro Lubbers ontwierp een ruimtelijk ontwikkelingskader dat de functies op het landgoed dusdanig ordent, dat er een optimale synergie ontstaat tussen het ruimtelijke en functionele programma. De basis van dit masterplan wordt gevormd door het landschap. Door de kenmerkende structuren van de buitenplaats, de boskamers en de kampen te versterken krijgt landgoed Coudewater een herkenbare, groene identiteit

Schaesberg

Nu nog een ruïne in het Limburgse landschap, straks weer het levendige kasteel van weleer.

Na jaren van verval zullen Kasteel Schaesberg, de bijbehorende hoeve en het omringende landgoed de komende decennia opnieuw worden opgebouwd. Bijzonder aan het plan is, dat

de opbouw van het landgoed zelf de attractie is, al vanaf het eerste begin. De opgave betrof het herbouwen van het kasteel en het omliggende landschap op een historisch juiste manier. Maar wat is historisch juist wanneer het landgoed zo’n afwisselende en eeuwenlange ontwikkeling kent? Buro Lubbers heeft ervoor gekozen om de belangrijkste historische en authentieke stadia van het landgoed als uitgangspunt te nemen voor een hedendaagse en eigentijdse invulling van het gebied. Zo wordt het landschap gebaseerd op het oorspronkelijke beekdalsysteem en het gebruik daarvan rond 1850. Het kasteel wordt gereconstrueerd in de bouwvolgorde van het eigen ontstaan, inclusief oude materialen en technieken. De hoeve wordt in zijn oorspronkelijke nutsfunctie hersteld door deze in te zetten als werkplaats. De dynamische ontwikkeling en de diversiteit aan activiteiten maken een bezoek aan het landgoed telkens opnieuw waard.

Bouwhuis

In opdracht van De Twentse Zorgcentra heeft Buro Lubbers een masterplan en beeldkwaliteitplan opgesteld voor zorgterrein ’t Bouwhuis in Enschede. Het parkachtige karakter van sommige gebiedsdelen herinnert nog aan de geschiedenis van de textielbaronnen die er ooit woonden. Andere plekken vragen om een herkenbare identiteit en meer eenheid. Het plan onderscheidt drie sfeergebieden: landgoederen, centrum en parkbos. Het centrale plein is het bruisende hart van ‘t Bouwhuis. Hier ontmoet men elkaar, er vinden activiteiten, bijeenkomsten en voorstellingen plaats. Een duidelijke en veilige ontsluiting, ontspannen wandelroutes langs tuinsieraden, recreatieve functies en bloeiende bomen als smaakmakers geven het terrein een ruimtelijke kwaliteitsimpuls.

Het masterplan sluit aan op de behoeften van bewoners, personeel en de organisatie als geheel. Daarom is op verschillende momenten met hun vertegenwoordigers intensief van gedachten gewisseld over belangrijke thema’s zoals verkeersveiligheid, sociale veiligheid, oriëntatie, veiligheid rondom de vijvers, sfeer, beleving, gebruiks- en recreatiemogelijkheden, herinrichting van het centrale plein, de inpassing van de woonzorgboerderij en bijbehorende dagbesteding. Reacties zijn telkens verwerkt in het plan, dat door alle partijen positief is ontvangen.

Middachten

Boerderij Oud Middachten heeft tot aan het recente verleden een belangrijke rol gespeeld in de agrarische bedrijfsvoering van Landgoed Middachten. Inmiddels is deze agrarische functie vervallen en is een groot deel van de schuren gesloopt. Dit gegeven biedt Landgoed Middachten en de gemeente Rheden enkele belangrijke kansen. Zo kan met de (her)ontwikkeling van onderhavige locatie de entree van zowel De Steeg als het landgoed een belangrijke kwaliteitsimpuls krijgen. Voor Landgoed Middachten betekent woningbouw een vervangende vorm van inkomsten uit erfpacht. Aan Buro Lubbers de uitdaging om nieuwe bebouwing met respect voor het landschap en de cultuurhistorie in te passen.