Weidelandschap

Steenovens Fortmond

Aan de IJssel tussen Deventer en Zwolle hebben meer dan twintig steenovens gestaan. Vele hiervan zijn vandaag de dag onherkenbaar, maar toch zijn er nog sporen aanwezig in het landschap: kleigaten, dijkjes en relicten. Een van deze ovens, Steenovens Fortmond, heeft de potentie uit te groeien tot een belevenisvolle plek. Ons motto: beleef de ruimte en ervaar de tijd. Wij zijn getroffen door de schoonheid van Fortmond zoals die nu is. De ruige vegetatie, de talrijke vogels, de majestueuze schoorsteen, de ligging aan het water en bovenal de geheimzinnige ovens spreken tot onze verbeelding. Dit moment in de cultuurhistorie vieren we door een subtiele operatie van de plek bestaande uit onderzoeken, voorbereiden, opereren, repareren en beschermen, herstellen en activeren. Als anatomen snijden we door de artefacten en het landschap om de innerlijke gelaagdheid van Fortmond bloot te leggen. Uiteindelijk biedt het geopereerde steenoventerrein de bezoeker verschillende zintuiglijke en esthetische ervaringen van de cultuurgeschiedenis in relatie tot het landschap.

Duin Vlagheide

Het gebied Duin-Vlagheide biedt ruimte voor uitbreiding van het bedrijventerrein op een duurzame en groene manier. Buro Lubbers heeft hiervoor een beeldkwaliteitplan opgesteld. Vanuit een integrale benadering hebben we een samenhangende identiteit geformuleerd voor het gehele bedrijventerrein. Deze identiteit wordt bepaald door structuurdragers: de groene omranding van het terrein, de ontsluitingslus waar deelgebieden aan grenzen, de hoofdwatergangen en de langzaamverkeersroutes die aantakken op het omringende landschap. Binnen de overkoepelende structuur bevinden zich deelgebieden met verschillende karakters: het traditionele bedrijventerrein, de groene kamers en een boskamer. Voor elk deelgebied zijn beeldkwaliteitseisen geformuleerd, zowel op kavelniveau als op architectuurniveau. Bijzonder van het plan is dat de kamerstructuur van het Brabantse kampenlandschap er aan ten grondslag ligt.