Plankaart Zonneheuvel Vught

Zonneheuvel

De stedenbouwkundige opzet van de wijk Zonneheuvel in Vught stamt uit de jaren70. De wijk heeft een stenige uitstraling, er zijn veel onaangename restruimtes en de diversiteit aan beplanting en inrichtingselementen veroorzaken een rommelig beeld. Buro Lubbers formuleerde een visie om de openbare ruimte van de buurt te (her)ontwikkelen.Vriendelijk ogende prunussen en haagblokken van botanische roos zullen een heldere structuurbrengen.Een nieuwe bestrating vanhergebruikt materiaalbeoogt deroutingte verbeteren en erkers aan blinde gevels zullen als lichtbakens donkere enonveilige plekkentransformeren. Maar bovenal zalde historische locatie aan een 19eeeuwse lunet worden benadrukt.Hoe een stenige, rommelige jaren 70-wijk nieuw leven kan worden ingeblazen.