Peter Lubbers bij KAN café over Celsius

05 januari 2022

Afgelopen December was Peter Lubbers te gast bij het KAN café, waar hij dieper inging op project Celsius en de opgedane ervaring en leerpunten.

Celsius is een project waar biodiversiteit en kleuren centraal staan en de seizoensbeleving is versterkt. Tarra Architectuur & Stedenbouw en Buro Lubbers hebben in samenwerking met Trudo een stedenbouwkundige visie voor het gebied opgesteld. Deze integrale visie over vier schaalniveaus – de wijk Woensel, de buurt Celsius, het woonkwartier en de woning – geeft handvatten voor verdere gebieds– en gebouwontwikkeling. De openbare ruimte vormt het raamwerk. De stedelijke as, de groene scheggen en de dwarsassen vormen een krachtige herkenbare drager. Deze drager is zo sterk dat de afzonderlijke kwartieren van smaak kunnen verschillen zonder dat de buurt aan samenhang verliest.

Je kunt het interview met Peter Lubbers hier terug kijken: KAN Café: Celsius in Eindhoven met Peter Lubbers