Duin Vlagheide Schijndel Gelaagde beeldkwaliteit creëert groen en duurzaam bedrijventerrein in Schijndel
Status

Ontwerp

Jaar

2013

Locatie

Schijndel

Type

Bedrijventerrein

Opgave

Stedenbouwkundig plan

Inrichtingsplan

Beeldkwaliteitsplan

Thema

Klimaatadaptatie

Opdrachtgever 

Gemeente Schijndel

Het gebied Duin-Vlagheide biedt ruimte voor uitbreiding van het bedrijventerrein op een duurzame en groene manier. Buro Lubbers heeft hiervoor een beeldkwaliteitplan opgesteld. Vanuit een integrale benadering hebben we een samenhangende identiteit geformuleerd voor het gehele bedrijventerrein. Deze identiteit wordt bepaald door structuurdragers: de groene omranding van het terrein, de ontsluitingslus waar deelgebieden aan grenzen, de hoofdwatergangen en de langzaamverkeersroutes die aantakken op het omringende landschap. Binnen de overkoepelende structuur bevinden zich deelgebieden met verschillende karakters: het traditionele bedrijventerrein, de groene kamers en een boskamer. Voor elk deelgebied zijn beeldkwaliteitseisen geformuleerd, zowel op kavelniveau als op architectuurniveau. Bijzonder van het plan is dat de kamerstructuur van het Brabantse kampenlandschap er aan ten grondslag ligt. 

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties