Buro Lubbers en ONX architecten winnen architecten selectie

9 maart 2021

In oktober 2020 zijn ONX en Buro Lubbers op basis van een visie presentatie door Woonforte geselecteerd voor de ontwikkeling van 257 appartementen inclusief buitenruimte voor de stationslocatie Alphen aan den Rijn. Op 17 februari heeft het college van B&W de concept-koopovereenkomst met Woonforte en het bijbehorende plan goedgekeurd.

Het laatste, onbebouwde kwadrant aan het station van Alphen aan den Rijn heeft de potentie voor de realisatie van een uitzonderlijk woonmilieu. Gelegen tussen station en buitengebied biedt deze plek het beste van twee werelden.

Het plan omvat een geclusterde bebouwing met hoogbouw langs het spoor en een voorliggend parklandschap. Functies sluiten elkaar niet uit maar ondersteunen elkaar en verhogen de functionaliteit en belevingswaarde. Zo draagt de beplanting voor de woningen en op het dak bij aan de privacy, terwijl tegelijkertijd verfrommeling wordt voorkomen en een grote bijdrage wordt geleverd aan de sociale veiligheid, de biodiversiteit en de groene uitstraling van het plan. Bovendien ontstaat een groene ruimte als centrale plek voor de hele buurt.

De klimaat- en energieopgave is integraal onderdeel van het concept. De compacte footprint van het gebouw laat veel ruimte voor het planten van bomen en de infiltratie van regenwater. Veel bomen en klimaat robuuste beplanting leveren een bijdrage aan schaduw, koeling en CO2. Laagtes in het gras worden ingezet voor piekberging en als natuurlijke speelplek waardoor ook de natuurbeleving een extra dimensie krijgt. Beplanting op het dak heeft een isolerende werking voor de ondergelegen woningen en brengt ook in het verticale vlak de natuur dicht bij huis.

Routes en functies maken onderdeel uit van het landschap en zijn in essentie verbindend. Aan de paden zijn op logische plekken functies gekoppeld, zoals speel- en zitplekken voor jong en oud, een fietsenstalling en een speelwadi. Onderling zijn de paden op verschillende plekken verbonden. Vanuit de appartementen zijn directe verbindingen gemaakt met het landschap zodat het kan functioneren als een grote gemeenschappelijke tuin voor iedereen. Zo kan iedereen genieten van een gezonde groene buitenruimte.