Over Ons

1694620383639

Buro Lubbers is een ontwerpbureau voor architectuur,  landschapsarchitectuur en stedenbouw. Met ambitie en realiteitszin boort ons multidisciplinaire team zijn creatieve potenties aan voor de ruimtelijke opgaven van vandaag en morgen.

Gericht op de toekomst

Plekken waar mensen goed en gelukkig kunnen leven, een omgeving waar mensen zich thuis voelen en waar ruimte is voor bomen en bloemen, vogels en vlinders. Dat is wat ons elke dag opnieuw motiveert. Onze drijfveer om plannen te ontwerpen voor een mooiere en gezondere omgeving komt voort uit engagement met de wereld waarin we wonen, werken en recreëren. Meer dan ooit worden we geconfronteerd met vraagstukken die hun weerga niet kennen: klimaatverandering, sociale onrust, uitputting van het natuurlijk kapitaal, achteruitgang van biodiversiteit, verstedelijking, demografische veranderingen. Het is onze missie als ruimtelijk ontwerpers om te reageren op deze maatschappelijke opgaves. Daarom maken we steden, landschappen en buitenruimtes die klaar zijn voor de toekomst. Ze zijn klimaatadapatief en waterrobuust, ze verbeteren de biodiversiteit en ze bevorderen sociale betrokkenheid.

Genius loci als basis

Onze strategie? Opgaves koppelen, oplossingen combineren en belangen verenigen. Dat doen we door de genius loci volledig in de vingers te krijgen. De landschappelijke situatie, stedenbouwkundige structuren alsook de cultuurhistorie grijpen we aan als aanleidingen voor een nieuwe ruimtelijke invulling, die specifiek is voor de plek. Ook zorgen we ervoor dat groen, water, bebouwing, infrastructuur en programma elkaar versterken. Tegelijkertijd in het ontwerpproces luisteren we naar burgers, bestuur en bedrijven om hun belangen in het plan te vertalen. Samen met de opdrachtgever optimaliseren we de verschillende uitgangspunten van de opgave. Stapsgewijs komen we zo tot een plan dat ruimtelijke, sociale, economische en ecologische kansen verbindt in een gedeeld perspectief.

Stoer en poëtisch

Deze strategie leidt tot uitgesproken projecten, die in hun ogenschijnlijke eenvoud de identiteit van een locatie herkenbaar neerzetten. De ontwerpen zijn altijd gebaseerd op een krachtige ruimtelijke hoofdstructuur, die eventueel flexibele invullingen toelaat en waar bebouwing zich naadloos invoegt. Deze dragende structuur heeft vaak een groen beeld en bestaat uit vlinder-, vogel- en bijenlokkende beplanting. Een robuust watersysteem maakt een logisch onderdeel uit van de groenstructuur. Ook andere duurzame oplossingen, ten aanzien van mobiliteit, energie, materialisatie en aanpasbaarheid in de tijd, integreren we op een vanzelfsprekende manier in het ontwerp. Een stoere en poëtische vormentaal resulteert in aangename plekken die uitnodigen tot ontmoeting en verblijf. Plekken bovendien die onderhoudsvriendelijk zijn.

Ervaren en innovatief

Buro Lubbers bespeelt een breed werkveld. We ontwerpen landschappelijke woonwijken, centrum- en recreatiegebieden, bedrijven- en zorgterreinen, parken, pleinen, buitenruimtes. We werken op alle schaalniveaus, van structuurplan tot beplantingsplan, van stedenbouwkundig plan tot kleine architectonische (inrichtings)elementen. Vaak zijn we van het prille concept tot het laatste detail betrokken in het planproces en maken we deel uit van het volledige ontwerpteam. Ons team bestaat uit ervaren professionals en jong talent: landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, architecten, technisch  ontwerpers en vormgevers. Samen zetten zij hun creativiteit en ambities in voor vernieuwende, realistische plannen.

Prijzen

Werken bij ons?

Buro Lubbers is altijd op zoek naar enthousiaste mensen die ons team kunnen aanvullen en versterken.