Stedenbouwkundig plan Heijde Park vastgesteld

We kunnen straks exclusief wonen in Waalre

Waalre, 12 mei 2020

De gemeente Waalre heeft het stedenbouwkundig plan voor Heijde Park vastgesteld. In een eerste digitale raadsvergadering ooit heeft de gemeente zijn goedkeuring uitgesproken voor een exclusieve wijk met woningen in verschillende prijsklassen. “De raad heeft hiermee duidelijk gekozen voor een hoogwaardige ruimtelijke ontwikkeling. Exclusief wonen in een prachtige omgeving”, aldus de VVD-fractie.

Heijde Park onderscheidt zich van andere dorpse uitbreidingswijken door een ongewone verkaveling: ovalen in een doorlopend park van heide en bos. De ovale vormen, die telkens iets van elkaar verdraaid zijn, creëren een openbare ruimte met een wisselende maat en vorm. Een royaal geprofileerde hoofdweg slingert speels door de wijk. De riante overhoeken die hierdoor ontstaan, zijn bestemd voor gebiedseigen vegetatie en waterberging, spel en ontmoeting. Heijde Park is uitbundig groen. Auto’s zijn uit het zicht geparkeerd. De woningen zijn eigentijds en duurzaam. Er is een rijk aanbod van collectieve voorzieningen en diensten. Of je er in een vrijstaande villa, tweekapper of rijtjeshuis woont, de bosrijke wijk geeft iedereen een gevoel van vrijheid en luxe, van exclusiviteit.

De ontwikkeling van Heijde Park voorziet in een regionale woningbehoefte. Eindhoven Brainport is in trek en dat heeft gevolgen voor de woningmarkt. Daarom hebben de gemeentes in het stedelijk gebied van Eindhoven hun krachten gebundeld om elk voor een andere doelgroep woningen met een onderscheidend karakter te ontwikkelen. De gemeente Waalre heeft binnen het plangebied Waalre-Noord de locatie Heistraat-Zuid Fase 2 aangewezen voor exclusief wonen. Alvorens het stedenbouwkundig plan te ontwerpen heeft Buro Lubbers de landschappelijk-stedenbouwkundige betekenis van exclusief wonen onderzocht. Adviesbureau Companen verkende mogelijke doelgroepen, leefstijlen en woonmilieus voor het plangebied. De integrale benadering van stedenbouw en doelgroep heeft geresulteerd in een exclusief woonmilieu voor de ‘functionele familiemens’.

Ten noorden van Heijde Park ontwierp Buro Lubbers eerder het stedenbouwkundig plan Heistraat-Noord (fase 2). Waar de laatste zich kenmerkt door een zorgvuldige invulling van ‘dorps wonen’, onderscheidt het exclusieve wonen van Heijde Park zich door zijn eigentijdse architectuur. De landschappelijke inrichting van beide wijken en hun aansluiting op de omgeving, zorgt evenwel dat beide projecten prima passen in Waalre-Noord.