Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 
Essenvelt
Wonen tussen fruitbomen en wilgensingels
 

Markante populieren, gemengde Zeeuwse hagen, weidse vergezichten en opvallende fruitteelt. In het plan voor Essenvelt is het typische Zeeuwse landschap duidelijk te ervaren. De aanwezige vegetatie hangt samen met de specifieke bodemkenmerken van klei, veen en brak grondwater. Het stedenbouwkundig plan van Buro Lubbers voor Essenvelt is daarom sterk verweven met het onderliggende landschap. Zo vormt het verschil tussen de kreekrug en de poelgronden de aanleiding voor het onderscheiden van verschillende woongebieden door middel van vegetatie en bebouwingsstructuur. Beeldkwaliteitseisen versterken vervolgens de unieke aspecten van de locatie en de verwevenheid van het plan met de omgeving. Het beoogde resultaat is een aangename wijk, een duurzaam woonmilieu met een duidelijke identiteit verbonden met de plek.

 
     
 

ontwerp
status
locatie
opdrachtgever

g
erelateerd

 

 

2007
ontwerp
Middelburg
Gemeente Middelburg
 
Wonen | Beeldkwaliteit