Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 
Strijp-R
Van industrieterrein tot groenstedelijk woonmilieu
 

Strijp R, het terrein waar vroeger de beeldbuizen van Philips werden geproduceerd, wordt momenteel omgevormd tot een voor Eindhoven unieke en vernieuwende woonwijk: groen en ruimtelijk. Het landschappelijke en industriële geheugen van de plek vormt de belangrijkste drager van het stedenbouwkundig plan van R, dat Buro Lubbers in directe samenwerking met diederendirrix architecten ontwierp. Het plan voorziet in een sterk landschappelijk kader, waarin relicten van gebouwen, materialen en bestaande bomen een belangrijke rol spelen. De bestaande groene bomenrand rondom het terrein wordt getransformeerd tot een zoompark, de historische diagonale lijn tot een schakelpark. De bebouwing reageert op het onderliggende orthogonale grid. Op sommige plekken wordt bebouwing of parkeren ingezet als geluidkering of als afdekking van vervuilde grond. Duurzaamheid in inventiviteit van de oplossingen staan in dit plan voorop. Hoe ziet het streefbeeld eruit? Een omsloten, spannend groenstedelijk woonmilieu, informeel en autoluw, tussen binnenstad en buitengebied. Een geheimenisvolle wijk die Eindhoven nog niet kent.

 
     
 

ontwerp
status
locatie
opdrachtgever

samenwerking
links
gerelateerd

 

2007-2010
uitgevoerd
Eindhoven
Amvest
diederendirrix architecten

http://strijpr.nl/
Wonen
| Beeldkwaliteit | Duurzaamheid | Participatie | Cultuurhistorie | Parkeren

 
         
     
  Documentatie
(pdf)
  Stedenbouw in progress door
Remco Mulder
 
         
     
  Vitale stad nr 6,
augustus 2010
  Strijp R Journaal.
De eerste beelden van Strijp R
 
         
     
  Eindhovens Dagblad
27 april 2010
  Eindhovens Dagblad
20 december 2007