Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 

Quinten Matsyslaan

Slimme stedenbouw voor spoedzoekers
 

Tijdelijke woningbouw hoeft niet ten koste te gaan van ruimtelijke kwaliteit en woonplezier. Dat bewijzen twee nieuwe bouwblokken aan de Quinten Matsyslaan in Eindhoven. Buro Lubbers ontwierp een stedenbouwkundig plan voor 43 flexibele prefab-woningen rond twee groene hoven. Vanwege de geluidscirkel van DAF staan de woningen er maximaal tien jaar. Een slim en creatief antwoord op bouwrestricties en het nijpende woningtekort onder spoedzoekers.

Een kashba-achtige verkaveling heeft geresulteerd in een doorwaadbaar binnengebied met een zeer groene inrichting. Verspringende bouwhoogtes, accenten op de hoeken, speelse doorgangen en doorkijkjes zijn beeldbepalend. De standaard conceptwoning die het beste aansluit op de kwalitatieve en kwantitatieve stedenbouwkundige uitgangspunten, is de Cubestee van Onix, bleek na een vergelijkende studie van zes woonmodellen. De kubuswoningen zijn prima bouwstenen voor het nieuwe groene buurtje. Door te schakelen en stapelen is één architectonisch gebaar onstaan aan de Quinten Matsyslaan. Het vele groen op de gevels, in de hoven en aan de straat creëert bovendien een sterk imago. Zo geeft de tijdelijke woningbouw ook een kwaliteitsimpuls aan zijn omgeving.

 
     
 

ontwerp
status
locatie
opdrachtgever
in samenwerking met


website

g
erelateerd

 

2017
in uitvoering 2018 - 2019
Eindhoven
Woningcorporatie Sint Trudo
Onix architecten (ontwerp Cubestee), Friso bouwgroep (bouw Cubestee), RA Infra (technische uitwerking buitenruimte)
www.trudo.nl/cubestee-flexwoningen
Duurzaamheid | Wonen

 
         
  Buro Lubbers Rijksarchief Limburg Maastricht
  Buro Lubbers Rijksarchief Limburg Maastricht  
  Documentatie
(pdf)
  Eindhovens Dagblad
8 oktober 2018