Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 
Park van Buijsen, Pijnacker
Een bijzonder groene en waterrijke uitbreiding
 

Park van Buijsen is één van de laatste deelgebieden van Pijnacker-Zuid, een omvangrijke vinex-locatie in Pijnacker-Nootdorp. De ligging aan de Plas van Buijsen biedt uitgekiende kansen hier een aantrekkelijke en duurzame uitbreidingswijk te realiseren afgestemd op de wensen van de woonconsument. Buro Lubbers ontwierp het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan en het inrichtingsplan voor een uniek groen en waterrijk woonmilieu. De sfeer van de plas wordt de wijk ingetrokken door groene en waterrijke wiggen. Hierdoor ontstaan drie buurten: Eilanden in de plas, Scheggen aan wadi’s en watergangen, en het Lint aan een watergang. Alle buurten zijn optimaal georiënteerd op het landschap. Uitzicht, autoluwe routes, informele paden, gebiedseigen vegetatie, groene parkeeroplossingen, waterberging, aanleidingen voor sport en spel, natuurlijke kleuren en materialen zorgen ervoor dat de bewoners volop kunnen genieten van al het water en het groen in het Park van Buijsen. Een uitbreidingswijk met bijzondere kwaliteiten.

 
     
 

ontwerp
status

locatie
opdrachtgever

g
erelateerd

 

2017
stedenbouwkundig-, inrichtings- en beeldkwaliteitsplan
Pijnacker-Nootdorp
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Wonen
| Beeldkwaliteit | Gebiedsontwikkeling