Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      

 

     
     
     
 
Revitalisering Herstructurering
In de reeks: Buro Lubbers over ...
  Park West
Heilust, Kerkrade
 
Herstructurering
Hoe kan een stenige, rommelige, verouderde woonomgeving nieuw leven worden ingeblazen met respect voor bestaande stedenbouwkundige concepten? Op welke manier kunnen we wooncomplexen een nieuw en hedendaags elan geven zodat de bewoners zich er weer thuis voelen? Dat is de opgave waar veel woningcorporaties vandaag de dag voor gesteld staan. Buro Lubbers heeft ruime ervaring met revitaliseringsprojecten zoals voor naoorlogse wijken, tuinwijken en jaren '70 bloemkoolwijken. Op basis van een grondige analyse van het oorspronkelijke concept van de wijk en de huidige situatie, ontwerpen wij functionele verbeteringen en aanpassingen van de woningen en hun omgeving. De leidraad is daarbij de uitstraling en de beleving. Onaangename restruimtes worden aangepakt, evenals de routing, de materialisering en de groenstructuur. Het streven is dat de vernieuwde openbare ruimte op zijn beurt andere positieve ontwikkelingen voortbrengt.

Herstructurering betreft niet alleen microstedenbouwkundige en architectonische oplossingen, maar is eveneens een sociaal vraagstuk. Het gaat immers om de leefomgeving van de bewoners. Voor een succesvolle herstructurering pleit Buro Lubbers daarom voor een nauwe betrokkenheid van bewoners, gemeente en woningstichting in het proces. Ook met het oog op toekomstig beheer van de wijk is draagvlak bij de bewoners van groot belang.

     
   
 
Belval Ouest
Luxemburg
  Genderdal
Eindhoven
 
     
 
Center Court
Kerkrade
  MSP Allee
Heerlen
 
 
Witte Woningen
Venlo
  Plan Celsius
Woensel-West, Eindhoven
     
 
Kloostercomplex De Drie Eenheid Velp   Belval Ouest
Luxemburg
 
 
Zonneheuvel
Vught
  Buurtsuccessies
Eindhoven