Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      

 

     
     
     
 
Krinkels
Breda
  Beekdalpark
Son en Breugel
 
Natuur
Natuur wordt vaak gedefinieerd als alles dat zich spontaan ontwikkelt of handhaaft en niet het resultaat is van een menselijke doelstelling. Ze is een complex van systemen en processen dat haar eigen ruimte verdient, maar is ook een onlosmakelijk onderdeel van onze leefomgeving. Buro Lubbers stelt in zijn ontwerpen de landschappelijke kenmerken van de plek en een duurzaam watersysteem centraal. Zo ontstaat een op de locatie toegespitst plan met een kenmerkend vegetatiebeeld, dat een habitat biedt aan bijbehorende fauna en van belevingswaarde is voor de mens.

Juist door verschillende doelstellingen te verbinden en integreren, kunnen natuurwaarden in veel plannen worden vergroot. Bomen, groene gevels en groene daken zorgen bijvoorbeeld voor een aangenaam, gebufferd klimaat in een stedelijke omgeving. Wateropvang en infiltratie leveren niet alleen een degelijk watersysteem op, maar ook kansen voor watergebonden flora en fauna. Aldoende wordt natuurontwikkeling ingezet als ontwerpinstrument.

     
   
 
Plannen zonder eind
Barendrecht
  Westerpark
's-Hertogenbosch
 
     
 
NAC Oostvaardersland
Lelystad
  Engelermeer
's-Hertogenbosch
 
 
Perkpolder
Hulst
  Groenblauwe Slinger
Pijnacker
     
 
Rozemaai
Antwerpen
  Natuurzones T58-Boschkens Goirle-Tilburg