Prins Bernhardpark

Van voormalig defensieterrein naar landschappelijk woonmilieu