Belval Ouest

De ontwikkeling van een hoogoventerrein tot stad